HomeOver ons kantoorVerzekeringenHypotheken Financieel Advies Financieringen Pensioenen Wijziging doorgeven Schade melden Nieuws(brieven)

Telefoon 024 - 323 27 73
Fax 024 - 324 96 79
E-mail info@vanheckadvies.nl

Bezoekadres
Van Welderenstraat 106
6511 MT Nijmegen

Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

Downloads
Links
Disclaimer


 

Over Van Heck Advies

Klik hier voor het maken van een afspaak

U kunt ons op de volgende manier bereiken:

Van Welderenstraat 106
Postbus 1311
6501 BH Nijmegen

Telefoon: (024) 323 27 73
Fax: (024) 324 96 79
E-mail: info@vanheckadvies.nl

Onze openingstijden zijn:

Maandag 09.00 uur - 17.00 uur
Dinsdag 09.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 09.00 uur - 17.00 uur
Donderdag 09.00 uur - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag Op afspraak

Ook in de avonduren en op zaterdag is het mogelijk om afspraken te maken.

Van Heck Advies V.O.F. is officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Wet Financiële Diensten (Wfd) onder nummer 12007399.

Download hier onze Dienstenwijzer.

Onze DVD's (dienstverleningsdocumenten) kunt u downloaden bij "downloads"

Om tot een goed advies te komen is het belangrijk dat uw situatie goed in kaart wordt gebracht. Daarnaast zijn natuurlijk uw wensen en behoeften de leidraad om tot een goed financieel advies te komen. Daarom hechten wij veel waarde aan een goed persoonlijk contact met onze klanten.

Waaruit bestaan onze werkzaamheden? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van verzekeringen en andere financiele diensten. Dit begint op het moment van het aangaan van de verzekering of lening. Wij onderzoeken dan welke verzekeraar of financiele instelling voor u of voor uw bedrijf het aantrekkelijkste aanbod heeft.

Maar daarmee houdt onze taak niet op. Integendeel. Want er kan een moment komen dat u een beroep moet doen op de door u afgesloten verzekering. Ook dan behartigen wij uw belangen.

Algemene Leveringsvoorwaarden: Op alle diensten die door Van Heck Advies V.O.F. worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Rivierenland.