Onafhankelijk financieel advies meer dan ooit belangrijk

 

Onderwerpen

3e kwartaal 2015

 
 

Voorwoord

Het is vakantieperiode, maar op ons vakgebied de financiële dienstverlening, vinden er in hoog tempo wijzigingen plaats. Bepaalde wijzigingen zijn positief zoals de sterk aantrekkende woningmarkt. Andere wijzigingen zoals de ontwikkelingen op het gebied van auto- en zorg verzekeringen baren ons zorgen. Wat ons vooral opvalt, is dat bij veel van die veranderingen consumenten steeds meer voordeel hebben van het inwinnen van onafhankelijk financieel advies.

 

En toen was er toch een inkomensgat…

Op 9 juli jl. heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan die de nodige aandacht in de media heeft gekregen. Omdat de casus voor veel consumenten relevant is vatten wij deze onderstaand kort samen.

Zoals u weet gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd in de jaren na 2022 is dus daarom nu nog niet bekend. In deze casus is klager in 2000 arbeidsongeschikt geworden en ontvangt hij een uitkering. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dat de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar zal plaatsvinden. Door de stapsgewijze verhoging gaat de AOW van klager pas 3 maanden na zijn 65ste leeftijdsjaar in. De uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt echter op 65 jaar. Klager heeft dus een gat van drie maanden in zijn inkomen.

De geschillencommissie heeft nu vastgesteld, dat indien de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bepalen, dat de uitkering stopt op 65 jaar en dat wanneer de uitkering al is ingegaan van de verzekeraar niet kan worden geëist, dat deze de uitkering blijft betalen na het 65e jaar. In de visie van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is afspraak nu eenmaal afspraak. In dit geval was de afspraak een uitkering tot 65 jaar. Op dit risico waren ook de premies berekend. Het onbevredigende van deze uitspraak is, dat bij het aangaan van deze overeenkomst het duidelijk de bedoeling was, dat een eventuele uitkering op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering naadloos zou aansluiten op de AOW uitkering. Door de verhoging van de AOW- leeftijd heeft de klager nu een inkomensgat. Nu zal dat bedrag van in totaal € 390,-, zoals in deze casus het geval was, wel overzienbaar zijn. Maar met het verder opschuiven van de AOW- leeftijd zullen dit soort gaten groter worden.

In de praktijk hebben veel mensen in het verleden financiële beslissingen genomen, waarbij uitgegaan is van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Het is verstandig om, al dan niet samen met de deskundigen van ons kantoor, alle relevante financiële overeenkomsten nog eens door te nemen en te kijken waar de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk tot problemen leidt, omdat deze overeenkomsten nog uitgaan van een AOW-leeftijd van 65 jaar.

 

Premies Motorrijtuigen: Aansprakelijkheid moeten hoger

In Nederland bestaat er tussen verzekeringsmaatschappijen een felle concurrentie. Die concurrentie kan zo hevig worden, dat de premies te laag zijn om alle schades die plaatsvinden daaruit te financieren. Zo een situatie doet zich nu voor op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In 2014 leden de gezamenlijke verzekeraars op deze verzekering een verlies van maar liefst 300 miljoen euro. Dit verlies wordt onder meer veroorzaakt door sterk gestegen kosten van letsel. Het gaat dan om letsel dat ontstaat door een ongeval met het motorrijtuig en waarvoor de bestuurder van dat motorrijtuig aansprakelijk voor is.

Hoewel in Nederland de verzekeringsmaatschappijen kapitaal krachtig genoeg zijn om dit soort verliezen te dragen is dit natuurlijk geen situatie die lang kan voortduren. De Nederlandse Bank roept deze verzekeraars dan ook op om te komen tot een kostendekkende premie.

Er moet dan ook rekening worden gehouden met het gegeven, dat met name de premies voor de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s in de komende tijd zullen stijgen. Wij verwachten echter, dat de concurrentie onverminderd groot zal blijven. Ons kantoor heeft per dag een overzicht van de tarieven en voorwaarden van alle relevante autoverzekeraars. Krijgt u een voorstel voor aanpassing van uw verzekering, dan zijn wij altijd bereid te kijken of er voor u gunstigere alternatieven zijn voor wat betreft premie en/ of verzekeringsvoorwaarden.

 

De woningmarkt trekt fors aan

Na een goed eerste kwartaal heeft het herstel van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2015 fors doorgezet. In het tweede kwartaal wisselden circa 50.000 woningen van eigenaar. Ook de prijzen van woningen stijgen weer. Gemiddeld is de prijs waarvoor woningen verkocht worden circa 4 tot 5 % hoger dan een jaar geleden. Opvallend is, dat nu ook duurdere woningen en woningen buiten de stedelijke gebieden beter verkocht worden. Dit wijst er op, dat de doorstroming op de woningmarkt echt op gang is gekomen.

Minder woningen onder water
Sinds het dieptepunt van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van woningen circa 8 % gestegen. Dit is goed nieuws voor mensen bij wie de actuele hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Door de prijsstijgingen neemt het aantal “onder water staande woningen” verder af. Het risico om met een restschuld te blijven zitten, indien de woning verkocht moet worden, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, wordt daarmee kleiner.

Kabinet wil huren verhogen
Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat de huren in de komende jaren verder zullen stijgen, waarbij deze stijging ook deels inkomensafhankelijk gaat worden. Minister Blok heeft voorstellen aan de Kamer gezonden, die uitgaan van een reguliere huurverhoging met inflatie + 2 %. Voor huurders die feitelijk een hoger inkomen hebben dan passend is voor de huur die zij betalen, zou de verhoging dan inflatie + 4 % moeten worden. Op dit moment is het kopen van een woning voor veel mensen al goedkoper dan het langjarig blijven huren. Indien de huren versneld hoger worden, zal het voor steeds meer mensen aantrekkelijker te worden om over te gaan tot aankoop van een woning.

Ruim aanbod aan woningen
Op dit moment staan er circa 200.000 woning te koop. De keuze voor kopers is dus groot. Wij verwachten, dat het herstel van de woningmarkt in de komende maanden zal doorzetten. De hypotheekrente is nog steeds historisch laag, het consumentenvertrouwen groeit en de werkgelegenheid stijgt weer. Allemaal ontwikkelingen die meer mensen zullen doen besluiten, dat nu het moment is aangebroken, om over te gaan tot koop van een eigen woning.

Vraag tijdig advies
Overweegt u voor het eerst een woning te kopen of te verhuizen naar een andere woning? Wij kunnen voor u de mogelijkheden op een rij zetten. Ons advies is om eerst met onze hypotheekdeskundige globaal een inventarisatie te maken van de financiële mogelijkheden die voor uw situatie gelden. Met deze kennis kunt u veel gerichter in de markt zoeken naar een woning, die aan uw wensen voldoet en die binnen uw financiële mogelijkheden ligt. Afspraak maken? Klik hier!

 

Huis kopen? Wij doen aankoopbemiddeling

NAls u een huis gaat kopen, komt er veel op uw af. Zowel met het kopen van de woning als met het regelen van de hypotheek.

 

Wij kunnen al deze zorgen bij u wegnemen, want naast Erkend Hypotheekadviseurs, beschikken wij nu ook over een Erkend Aankoopbemiddelaar.

 

Naast het hypotheekadvies en het afsluiten van uw hypotheek, kunnen wij u dus ook begeleiden bij de aankoop van een woning. Zo ontzorgen wij u gedurende het gehele aankoop-traject, van A tot Z onder 1 dag! Afspraak maken? Klik hier!

 

Hier kunt u onze brochure downloaden "Hypotheekadvies en Aankoopbemiddeling".

 

Dit jaar eens wat langer nadenken over uw zorgverzekering

Iedereen kan op enig moment medische zorg nodig hebben. De kosten van deze zorg kunnen fors zijn. In Nederland is iedereen op grond van de wet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De overheid stelt het pakket vast van dekkingen, die in die basisverzekering moet zijn opgenomen.

Op het eind van elk jaar mag u van verzekeraar wisselen. Uw bestaande verzekering moet u dan voor 1 januari 2016 opzeggen en uw nieuwe verzekering moet u voor 1 februari 2016 afsluiten. U bent dan bij uw nieuwe verzekeraar verzekerd vanaf 1 januari 2016.

Verschillen nemen toe
Verzekeringsmaatschappijen hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Dus ook wanneer uw gezondheid niet meer optimaal is, kunt u voor de basisverzekering van verzekeringsmaatschappij wisselen. Die acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering zoals voor tandheelkundige hulp of voor fysiotherapie.

Verzekeringsmaatschappijen moeten met elkaar concurreren op de inkoop van medische zorg. Daarbij moeten zij letten op de kwaliteit van de verschillende ziekenhuizen maar ook op de prijs. Juist door dit inkoopbeleid van zorgverzekeraars nemen de verschillen tussen de verschillende zorgverzekeraars toe.

Meer dan ooit is er voor u nu reden om dit jaar eens goed na te denken over welke zorgverzekering uw voorkeur heeft. Om u hierbij te helpen geven wij u onderstaand de volgende informatie.

Drie type verzekeringen
Op dit moment kennen wij drie type zorgverzekeringen:

  • Natura zorgverzekering. Indien u medische hulp nodig heeft, bent u verplicht zich onder behandeling te stellen van een medische instelling waarmee uw verzekeraar een contract heeft afgesloten. Wilt u naar een andere medische instelling, dan zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen.
  • Restitutiepolis. Bij deze verzekering bent u vrij om u tot die medische instelling te wenden, die uw voorkeur heeft. Valt de behandeling binnen de basisverzekering dan vergoedt de verzekeraar de behandeling, ongeacht de medische instelling die deze behandeling uitvoert.
  • Budgetpolis. Dit is een relatief nieuwe variant. De premie is veel lager dan van de twee andere varianten. Maar de beperkingen zijn vaak ook aanzienlijk. Wilt u gebruik maken van een medische instelling waar de verzekeraar geen samenwerking mee heeft, dan kan het gebeuren dat u 50 % van deze kosten zelf moet betalen. Of dat u verplicht wordt medicatie via internet bij een bepaalde digitale apotheek te bestellen. Ook kunt u juist bij deze variant te maken krijgen met lange wachttijden, voordat u medische zorg krijgt. Kortom een variant waar u echt goed over moet nadenken voordat u deze afsluit.

Maak zorgvuldig een keuze
Ons advies is om meer dan misschien in andere jaren dit jaar zorgvuldig uw keuze voor een zorgverzekering te maken. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Hoe belangrijk vindt u het om die arts te kunnen kiezen in wie u zelf vertrouwen heeft?
  • Wat kunt u zelf financieel dragen ten aanzien van het eigen risico?
  • Welke medische zorg verwacht u in de naaste toekomst nodig te hebben en wilt u deze zorg in een specifiek ziekenhuis ontvangen?
  • Is voor u een aanvullende zorgverzekering wel of niet belangrijk?

Wees voorzichtig met vergelijkingssites
Elk jaar komen er op internet sites waarmee u zorgverzekeringen kunt vergelijken. Via die sites kunt u vaak ook een verzekering afsluiten. Dit lijkt allemaal gratis. In de afgelopen jaren is echter gebleken, dat deze sites vaak een vergoeding krijgen van de zorgverzekeraars, indien via hun site een verzekering wordt afgesloten. Tevens is ook gebleken, dat de informatie op deze sites niet altijd even betrouwbaar is.

Laat u objectief adviseren
Als onafhankelijk advieskantoor hebben wij toegang tot alle voorwaarden van alle zorgverzekeraars. Wij kunnen u daardoor objectief adviseren. Indien u dit jaar een goede analyse wilt hebben wat voor u een passende zorgverzekering is, dan zijn wij u daarbij graag van dienst.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Droomhuis Gezien? Nu de hypotheek nog... Klik hier!