HomeOver ons kantoorVerzekeringenHypothekenFinancieel Advies Financieringen Pensioenen Wijziging doorgeven Schade melden Nieuws(brieven)

Telefoon 024 - 323 27 73
Telefoon
0487-59 66 64
Fax 024 - 324 96 79
E-mail info@vanheckadvies.nl

Bezoekadres
Van Welderenstraat 106
6511 MT Nijmegen

Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

Downloads
Links
Disclaimer


Erkend Hypotheekadviseur
Onze Financieel Adviseurs zijn tevens Erkend Hypotheekadviseurs. Naast een gedegen opleiding hoort hier ook bij jaarlijkse scholing om volledig up-to-date te blijven. Kijk voor meer informatie over Erkend Hypotheekadviseur op de website van SEH, www.erkendhypotheekadviseur.nl.

Erkend Hypotheek Adviseur

Aanmelden voor
digitale nieuwsbrief:

E-mailadres:

 

Zakelijke Verzekeringen

één adviseur: overzichtelijk en voordelig

Van Heck Advies is al 15 jaar een persoonlijke gids in verzekeringsland. Van Heck Advies brengt samen met u de risico's voor u als ondernemer in kaart. Vervolgens bekijken we hoe we deze het beste kunnen wegnemen. Dit kan door aandacht voor preventie, aanpassingen, extra voorzieningen of verzekeringen. Hierdoor wordt veel schade voorkomen en verzekert u alleen wat echt nodig is. En als u toch een keer schade krijgt, dan kunt u rekenen op een correcte en zorgvuldige schade-afhandeling. Maar een afspraak met een van onze adviseurs.

Eén van de grote voordelen van Van Heck Advies is dat u één aanspreekpunt heeft. Eén polis, één adviseur, zo denken wij erover. Mocht zich een calamiteit voordoen, dan bent u zeker van onze optimale aandacht en zorgen wij voor een snelle afhandeling.

Onderstaand een beknopt overzicht van de verzekeringen waar u rekening mee moet houden als ondernemer. Liever maken we met u een afspraak om een pakket verzekeringen op maat voor u op te stellen.

Gebouwenverzekering

Een goede opstalverzekering voor uw bedrijfspand(en) is een absolute noodzaak. De uitgebreide opstalverzekering dekt directe materiële schade aan de gebouwen als gevolg van brand, storm, inbraak, uitstromend water, gesprongen leidingen, e.d.

Inventaris en goederen

De inventaris van uw bedrijf vertegenwoordigt een behoorlijk kapitaal. Vervanging kan een kostbare zaak zijn. Hetzelfde geldt voor de opgeslagen productie- en handelsgoederen, grondstofvoorraden, e.d. Met de inventaris- en goederenverzekering dekt u zich in tegen de financiële gevolgen van brand, storm, inbraak, diefstal, rook- en roetschade. Ook bent u verzekerd tegen schaden aan de inventaris en goederen als gevolg van o.a. onvoorzien gesprongen leidingen en binnenstromend water.
Wij geven u graag deskundige (en vooral praktische) adviezen op het gebied van brand- en inbraakpreventie ter bescherming van uw bedrijfsinventaris.

Bedrijfsschade

Al heeft u uw gebouwen en inventaris nóg zo goed verzekerd tegen brand, storm en andere risico's, ernstige schade heeft altijd ingrijpende gevolgen voor uw bedrijf. Het werk komt stil te liggen. De inkomsten stagneren of vallen weg. Maar de vaste kosten, zoals uw hypotheek, gaan gewoon door. Met de bedrijfsschadeverzekering bent u volledig ingedekt tegen deze gevolgschade, zodat u zich over de continuïteit van uw bedrijf geen zorgen hoeft te maken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor elk bedrijf. Als ondernemer loopt u vele aansprakelijkheidsrisico's. Uw producten of diensten kunnen onverwacht schade veroorzaken aan derden. Maar ook intern kunt u aansprakelijk worden gesteld, als een van uw medewerkers iets overkomt in het bedrijf.
Van Heck Advies heeft een uitstekende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), waarmee u uw bedrijf verzekert tegen aansprakelijkheidsclaims.

Rechtshulpverzekering

Als ondernemer weet u dat de financiële belangen van uw bedrijf door anderen kunnen worden geschaad: de overheid weigert op onduidelijke gronden een (ver)bouw- of hinderwetvergunning af te geven; een nieuwe machine weigert na enige tijd alle dienst, terwijl de leverancier niet thuis geeft; u bent ontevreden over geleverde grondstoffen of halffabrikaten; er ontstaat een arbeidsconflict tussen uw bedrijf en één van uw werknemers of er wordt bijvoorbeeld schade toegebracht aan bedrijfseigendommen.
Op deze momenten heeft u behoefte aan rechtshulp. Onverwachte kosten voor rechtshulp voor bedrijven (advocaatkosten, proceskosten, kosten van deskundigen) kunnen het bedrijfsresultaat echter onredelijk negatief beïnvloeden. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden. Met deze verzekering heeft u als het ware een eigen juridische afdeling bij de hand, staat een enorme hoeveelheid kennis en ervaring u ter beschikking en krijgt u nooit een onverwachte rekening gepresenteerd voor rechtshulp.

Motorrijtuigen en werkmaterieel

Ondernemers investeren steeds meer in hun wagenpark. Net zoals de particulier, zal de ondernemer voor zijn personen-, bestel-, en vrachtauto's in ieder geval verplicht een WA verzekering moet sluiten. Ditzelfde geldt voor werkmaterieel als vorkheftrucks, kranen en bulldozers. Het risico dat er schade aan de voertuigen ontstaat is onder meer afhankelijk van de frequentie waarmee men de voertuigen gebruikt, de drukte op de wegen en de aard van het werk. Met een cascoverzekering beschermt u deze bedrijfsmiddelen.
Van Heck Advies vergelijkt uw wagenpark bij diverse verzekeraars en komt met een offerte op maat voor u. Afhankelijk van het aantal voertuigen is een aantrekkelijke wagenparkkorting mogelijk. Vraag aan uw adviseur naar de mogelijkheden.

Persoonlijk advies of informatie

Wat heeft u nu werkelijk nodig om goed verzekerd te zijn? Dit verschilt natuurlijk per ondernemer. Wij komen graag bij u langs om u hierin te adviseren en u een offerte te verstrekken.

Kies hieronder uw vervolgstap:

Maak een afspraak met een van onze adviseurs Vraag informatie op