HomeOver ons kantoorVerzekeringenHypothekenFinancieel Advies Financieringen Pensioenen Wijziging doorgeven Schade melden Nieuws(brieven)

Telefoon 024 - 323 27 73
Fax 024 - 324 96 79
E-mail info@vanheckadvies.nl

Bezoekadres
Van Welderenstraat 106
6511 MT Nijmegen

Van Heck Advies op Facebook Van Heck Advies op Twitter Van Heck Advies op Linkedin

Downloads
Links
Disclaimer


 

Lening Aanvragen

Hieronder kunt u uw gegevens invullen voor het aanvragen van een lening.
Contractant(en): Contractant 1: Contractant 2:

Geslacht
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer  
Postcode  
Woonplaats
Telefoonnummer
Woont op dit adres sinds
Nationaliteit
Woont in Nederland
IBAN Rekeningnummer
E-mailadres
Burgelijke staat

Bent u gehuwd?
Zo ja, hoe?  
Bent u ooit gescheiden?
Zo ja, wanneer gescheiden
Zo ja, bedrag alimentatie
Aantal kinderen onder de 21 thuiswonend  
Woonsituatie

Bruto lasten per maand
(huur of hypotheek) €

Saldo hypotheek (indien van toepassing) €

Inkomsten

Werkvorm
Begindatum (DD-MM-JJJJ)
Plaats
Functie (bij loondienst)
Vast contract (bij loondienst)
Zo nee, einddatum
Bedrag bruto per maand
Kredietaanvraag

Soort lening Bedrag dat u wilt lenen Gewenst maandbedrag

Looptijd in jaren

Indien van toepassing, gegevens lopende leningen hieronder invullen:
Maatschappij Kredietlimiet € Actueel saldo € Rente % Maandtermijn €

Door het versturen van dit formulier gaat u akkoord met een BKR toetsing te Tiel