Digitale Nieuwsbrief nr 10 jaargang 2007 www.vanheckadvies.nl Uitvaart

Onderwerpen

Uitvaart: sparen of verzekeren

Kosten van keuzen

Wel of geen testament?

Napels of Sterven

Premie berekenen

Hypotheekrentes

Vaktermen

Meer weten van...

…uitvaart-verzekeringen is niet altijd even leuk maar wel zinvol. Niemand wil de nabestaanden opzadelen met onduidelijkheden, open vragen en al helemaal niet met kosten die uit eigen zak moeten worden betaald. Een uitvaart-verzekering biedt ruime mogelijkheden om uw wensen te laten vastleggen en u daar ook financieel op voor te bereiden. Verdiept u daar dan ook tijdig in.

Het is ons vak u daarbij terzijde te staan. Zodat u verantwoorde keuzen kunt maken.Handige links

Uitvaart.com

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie


Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Afmelden voor deze nieuwskrant

Uitvaart: sparen of verzekeren?
Er bestaat weinig twijfel over: een forse meerderheid van de Nederlanders is van mening dat een verzekering de beste manier is voor het bekostigen van een uitvaart. Men beschouwt het vooral als een morele plicht tegenover de nabestaanden.

Toch is het wel belangrijk even stil te staan bij het belangrijkste voordeel van een uitvaartverzekering. Sparen voor een uitvaart is natuurlijk mogelijk. Je zet iedere maand een bedrag op de bank, en hoopt dat het op het moment van overlijden toereikend is voor de uitvaart. Maar – een vervelend voorbeeld maar toch – iemand die vandaag start met sparen kan morgen overlijden.

Ook de Consumentenbond heeft vorig jaar in haar geldgids geconstateerd dat ‘het zelf sparen voor de uitvaart niet opweegt tegen het rendement dat wordt behaald bij de goed beoordeelde uitvaartverzekeraars’. Uitvaartverzekeringen houden rekening met jaarlijkse kostenstijgingen van de uitvaart. Gemiddeld nemen de kosten van een uitvaart jaarlijks met bijna 5% toe. Stel dat u het premiebedrag apart zou zetten op een bankrekening dan duurt het nog vele jaren voordat u de waarde van de uitvaartverzekering heeft bereikt. Dit is weliswaar afhankelijk van de rente die u krijgt, maar het risico van eerder overlijden blijft altijd aanwezig. Een uitvaartverzekering is dan ook echt een voordeliger en verstandige oplossing.


Kosten van keuzen
Een begrafenis of crematie: u kunt het krijgen zoals u het hebben wilt. Beroemde begrafenissen staan in ons geheugen gegrift. De witte begrafeniskoets van Koningin Wilhelmina. Andre Hazes op de stip van de Arena. Prinses Diana.

Dergelijke pracht en praal begrafenissen zullen de meesten van ons niet ten deel vallen. Maar ook als gewone stervelingen hebben we keus genoeg. Kisten van eenvoudig spaanplaat tot hoogglans politour. En alle extravagante modellen daar tussenin. Asverstrooiing op zee in het bijzijn van familie en vrienden. Koetsen voor het laatste vervoer. Dragers voor de kist. Video-opnamen van de plechtigheid. Bijzondere grafmonumenten.

Het zijn allerminst extreme voorbeelden. Maar dergelijke keuzen leiden wel tot hogere kosten. Kost een ‘standaard’ begrafenis of crematie ca. 6.000 tot 7.000 euro, bijzondere uitvaartwensen kunnen de kosten zomaar verdubbelen. En dan hebben we het nog niet gehad over de grafrechten, die per gemeente fors kunnen verschillen.

Niemand doet het graag, maar serieus nadenken over later, over hoe je begraven of gecremeerd wilt worden, is echt verstandig. Behalve dat u ermee voorkomt dat uw nabestaanden keuzen moeten maken die, vooral op dat moment, soms moeilijk zijn, kunt u ook vooraf rekening houden met mogelijke meerkosten. Bespreek uw wensen dan ook met uw adviseur, en stem er uw uitvaartverzekering op af.

Heeft u een vraag over een uitvaartverzekering? Klik hier!


Wel of geen testament?

De vraag, of een testament noodzakelijk is, kan het beste door de notaris worden beantwoord. Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht. Daardoor is over het algemeen in minder situaties dan voorheen een testament noodzakelijk. Maar het kopen van een huis, samenwonen en kinderen kunnen allemaal aanleidingen zijn voor een gesprek over een testament.

Hoe weet u nu of iemand die is overleden een testament heeft? Daarvoor is er het Centraal Testamentenregister. Na een overlijden heeft iedereen daar toegang toe. De handigste manier om na te gaan of iemand een testament heeft laten maken is door dit aan een notaris te vragen. Hij of zij zal dan het register raadplegen en u adviseren over de stappen die het best kunnen worden ondernomen.


Vedi Napoli e poi Muori

Eerst Napels zien en dan Sterven. Inderdaad, Sterven is de vrij vertaalde naam van het plaatsje Muori. Of dat mooier is dan Napels is overigens nog maar de vraag, want het is zelfs voor wie zoekt een moeilijk te vinden plaatsje.

Dat Napels velen aan de maffia, dus aan dood en verderf, doet denken is echter een gegeven. Wie heeft niet de films van de Godfather gezien, waar de een na de ander na een gewelddadige dood, in een trieste maar tegelijk ook vrolijke optocht met muziek ten grave werd gebracht.

Elke cultuur heeft zo zijn eigen folklore, ook als het gaat om begraven. Vooral in het wat zuidelijker deel van Italië komen in de kleinere dorpjes dergelijke optochtjes nog wel voor. In een deel van Indonesië heeft men graag toeristen bij een begrafenis. Dit om de enorm hoge kosten van de bijzondere begrafenisfeesten daar te drukken. Maar ook in Nederland zijn er uiteenlopende gebruiken. Zo is het op Vlieland nog steeds de gewoonte dat de gordijnen van de woningen waarlangs de begrafenisstoet zich beweegt worden gesloten.

‘s-Lands wijs, ‘s-lands eer, zullen we maar zeggen. Folklore, ook rond uitvaart, maakt het toch op zijn minst interessanter. Ook voor de begrafenisondernemer, want ook die wordt steeds meer met uiteenlopende wensen geconfronteerd. De laatste decennia is ook op het gebied van begraven en cremeren steeds meer ‘maatwerk’ mogelijk geworden, en ook de uitvaartverzekeraars hebben daarmee rekening gehouden in hun verzekeringsproducten. Meer ruimte voor eigen wensen. Zeker in dit verband een mooie ontwikkeling.


Premie berekenen
Wilt u online informatie opvragen, gebruik maken van de uitvaartmeter of zelf uw premie berekenen voor een uitvaartverzekering? Klik hier. U kunt ook online de verzekering afsluiten.
Hypotheekrente
Hieronder staan de actuele rentetarieven (wijzigingen voorbehouden). Voor het maken van een afspraak klik hier.

  NHG tot 75% exec.waarde tot 100% exec.waarde

variabel

ideaalrente

1 jaar

3 jaar

5 jaar

5 jaar **

6 jaar

7 jaar

7 jaar*

10 jaar

10 jaar**

12 jaar

12 jaar*

15 jaar

15 jaar*

15 jaar **

20 jaar

30 jaar

4,755

4,95

4,50

4,40

4,50

5,20

4,55

4,60

5,15

4,65

5,40

5,00

5,20

4,90

5,10

5,60

5,05

5,05

4,924

5,15

4,70

4,60

4,70

5,40

4,75

4,80

5,25

4,85

5,60

5,00

5,30

5,00

5,20

5,80

5,10

5,30

5,15

5,35

4,90

4,80

4,90

5,60

4,90

5,00

5,45

5,00

5,80

5,10

5,50

5,20

5,40

6,00

5,20

5,50

*  = inclusief 2 jaar rentebedenktijd
**= rentedemper


Vaktermen

Grafrechten
De kosten die moeten worden betaald voor het recht op een graf voor een bepaalde periode. De hoogte van de grafrechten kunnen per gemeente sterk verschillen.

Centraal Testamenten Register
Het register waarin door de notaris elk testament wordt bijgeschreven. Hierin kan worden opgezocht of een overledene een testament heeft laten opmaken.

Veel voorkomende uitvaartverzekeringen

Natura uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering waarbij u premie of een koopsom betaalt, in ruil waarvoor de verzekeraar de begrafenis regelt. Er wordt dus bij overlijden geen bedrag uitbetaald. Doorgaans is men verzekerd van een soort basispakket, waarin de gebruikelijke werkzaamheden en kosten zijn opgenomen. Uiteraard is zo’n pakket bij de meeste uitvaartverzekeraars naar wens uit te breiden.

Verzekering van een geldbedrag

Voor deze uitvaartverzekering betaalt u ook periodiek premie. De verzekering keert na overlijden een bepaald geldbedrag uit. De hoogte van dat bedrag is hoog genoeg om een uitvaart van te betalen. Deze verzekeringsvorm geeft optimale vrijheid bij het invullen van de uitvaartwensen.

Uitvaartkoopsom

Bij deze uitvaartverzekering wordt, in plaats van premie, een bedrag ineens gestort. Na overlijden wordt er een bedrag aan de nabestaanden uitgekeerd, waarvan de uitvaart kan worden bekostigd. Een uitvaartkoopsom kan vooral interessant zijn voor oudere mensen, die nog geen uitvaartverzekering hebben afgesloten.

Overlijden en inkomstenbelastingen

Kosten in verband met overlijden, die bijvoorbeeld niet zijn vergoed door een uitvaartverzekering, kunnen onder bepaalde voorwaarden als buitengewone lasten als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

U ontvangt deze digitiale nieuwsbrief omdat u klant bent bij Van Heck Advies of omdat u zichzelf heeft aangemeld. Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier