Digitale Nieuwsbrief Januari 2007 www.vanheckadvies.nl Hypotheken

Onderwerpen

Nieuwe vormgeving

Nog meer banken

Hypotheek-renteaftrek

Bijleenregeling

Medisch onderzoek

Tweede huis

Actuele rentes

Vakjargon

Meer weten van...

…hypotheken is van belang als u een huis wilt kopen, uw hypotheek wilt oversluiten of een tweede hypotheek wilt sluiten. Maar ook als u nog geen concrete plannen heeft is een goede voorbereiding noodzakelijk. En u kunt zich niet genoeg laten informeren, want er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt: welke geldverstrekker, welke hypotheekvorm, hoelang wilt u de rente vastzetten zijn vragen die moeten worden beantwoord.

Het is ons vak om u daarbij terzijde te staan. Zodat u verantwoorde keuzes maakt die bovendien gunstig voor u uitpakken.

Handige links

www.notaris.nl www.nhg.nl
www.belastingdienst.nl www.kadaster.nl
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Nieuwe vormgeving nieuwsbrief

Een nieuw jaar, een nieuwe digitale nieuwsbrief met een nieuwe layout. Vorig jaar zijn wij gestart met de digitale nieuwsbrief. Het bleek een groot succes en daarom gaan wij er dit jaar ook mee door. En in een geheel nieuwe layout.

Deze digitale nieuwsbrief staat geheel in het teken van hypotheken. Hieronder staan diverse onderwerpen uitgewerkt. Mocht u meer willen weten, bel dan even voor een afspraak.


 
Meer banken, nog betere vergelijkingen

Van Heck Advies werkt sinds begin dit jaar met nog meer banken en verzekeringsmaatschappijen samen. Hierdoor zijn wij in staat om nog betere vergelijkingen te maken.

Een selectie uit te nieuwe banken, o.a. SNS Bank, ING Bank, Reaal. Wij konden al bemiddelen voor o.a. Postbank, Bouwfonds, Argenta, Bank of Scotland, en nog veel anderen.

Wanneer u dus een hypotheekadvies wenst, kunnen wij voor u een vergelijking maken tussen alle banken en verzekeringsmaatschappijen. Wij kunnen op deze manier in 1 oogopslag zien welke aanbieding voor u het voordeligste is.

Klik hier voor het maken van een afspraak

 
Geen zorgen om de hypotheekrenteaftrek?
Op het moment dat we dit artikel schrijven onderhandelen CDA, PvdA en CU over een mogelijke samenwerking. De uitkomsten daarvan zijn dus nog ongewis maar dat de hypotheekrenteaftrek onderdeel uitmaakt van de besprekingen ligt voor de hand.

Zowel de PvdA als de CU willen deze mogelijkheid namelijk beperken, en dan met name in de hogere inkomens. Het Centraal Planbureau heeft voorgerekend dat het jaarlijks voordeel van huiseigenaren in het belastingtarief van 52% hierdoor met gemiddeld € 500 kan afnemen. Dit moet dan ten goede komen aan de starters op de woningmarkt en wel in de vorm van een verlaging van de overdrachtsbelasting.

Of en hoe een en ander uiteindelijk zijn beslag zal krijgen is op dit moment niet duidelijk. Maar aangezien het de bedoeling is bij deze beperking de bestaande huiseigenaren te ontzien hoeft deze groep zich dus nog geen zorgen te maken. (bron: NRC Handelsblad)

Heeft u een vraag over úw hypotheek of bent u starter op de woningmarkt? Klik hier!


Gevolgen bijleenregeling
Het is niet voor het eerst dat de hypotheekrenteaftrek ter discussie staat. Inmiddels zijn er al diverse beperkingen doorgevoerd, en de bijleenregeling is daar één van.

Deze regeling houdt in dat bij verkoop de overwaarde van het oude huis moet worden meegenomen in de financiering van het nieuwe huis. Dit betekent in feite dat voor het nieuwe huis een lagere hypothecaire lening nodig is, en dus over een lager bedrag hypotheekrente kan worden afgetrokken. Als u de overwaarde niet meefinanciert dan kunt u over een deel van de hypotheek ook geen rente aftrekken.

De consequenties van de bijleenregeling voor u hangen nauw samen met uw persoonlijke situatie. Als u plannen heeft om een ander huis te kopen is het daarom belangrijk u hierover al in een vroegtijdig stadium te laten informeren. Natuurlijk kunt u daarvoor geheel vrijblijvend bij ons terecht. Wij helpen u graag een en ander zo helder mogelijk voor u te maken.

Klik hier voor meer informatie klik hier. Voor het maken van een afspraak klik hier


Grenzen medisch onderzoek variëren

Consumenten die een hypotheek met levensverzekering aanvragen kunnen worden geconfronteerd met extra medisch onderzoek. Dit vindt plaats als het verzekerd bedrag van de bijbehorende levensverzekering boven een bepaalde grens uitkomt.

Voor mensen met een iets minder goede gezondheid kan het de moeite lonen zich extra te laten informeren over dit aspect: deze grens kan namelijk per verzekeraar variëren. Dit kan betekenen dat zij dankzij sommige verzekeraars ruimere mogelijkheden op de woningmarkt krijgen.


Tweede huis

Wie droomt niet van een tweede huisje in Toscane, Tsjechië of aan de Franse kust? Steeds meer mensen kunnen zich dat veroorloven, en dat is misschien ook wel een van de redenen waarom de fiscus extra aandacht schenkt aan een tweede woning. Op een aantal punten wijkt de fiscale behandeling van een tweede huis af van de eerste woning.

Zo moet de waarde van het tweede huis worden opgenomen in box 3; het tweede huis wordt namelijk gezien als vermogen. De hoogte van deze belasting bedraagt 30% over 4% van de waarde, hetgeen neerkomt op een effectief percentage van 1,2%. Uiteraard mag een eventuele schuld van de waarde worden afgetrokken.

Welke waarde moet worden opgevoerd hangt samen met de beschikbaarheid van de woning. Als de woning u voor minder dan 30% ter beschikking staat of de woning ligt niet in Nederland dan moet u de economische waarde opvoeren. Heeft u de woning meer dan 30% ter beschikking en staat de woning in Nederland, dan geldt de WOZ-waarde.

De fiscale situatie wordt overigens ook beïnvloed door het land waar het tweede huis staat. Dit hangt samen met verdragen die Nederland met de fiscus in het betreffende land is overeengekomen.

Tot slot is de hypotheekrente voor een tweede huis nooit aftrekbaar; deze mogelijkheid geldt echt alleen voor de ‘hoofdwoning'.

Meer weten over een tweede woning en de gevolgen voor uw fiscale situatie? Neem contact met ons op.


Hypotheekrente
Hieronder staan de actuele rentetarieven (wijzigingen voorbehouden). Voor het maken van een afspraak klik hier.

  NHG tot 75% exec.waarde tot 100% exec.waarde tot 125% exec.waarde
variabel  
  1 jaar
  3 jaar
  5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
4,20 %
4,25 %
4,50 %
4,50 %
4,60 %
4,70 %
4,80 %
4.35 %
4,45 %
4,65 %
4,65 %
4,70 %
4,85 %
4,905 %
4,45 %
4,70 %
4,75 %
4,75 %
4,80 %
5,00 %
5,00 %
4,55 %
4,70 %
4,85 %
4,80 %
4,90 %
5,00 %
5,10 %

Vakjargon

Box 3
Onderdeel van het belastingboxenstelsel waarbinnen bezittingen en schulden worden opgenomen. Ook een eigen woning die niet als hoofdverblijf geldt wordt in box 3 belast.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een bestaand huis. Deze belasting wordt meestal onder het kopje Kosten Koper (k.k.) door de koper betaald. Bij de aankoop van een nieuwe woning is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overwaarde
Als de verkoop- of executiewaarde van het huis hoger is dan de restschuld van uw hypotheek.

WOZ-waarde
De door de gemeente bepaalde waarde van uw huis, op basis waarvan het eigen woningforfait en de Onroerend Zaakbelasting worden berekend.

Veel voorkomende hypotheeksoorten

Spaarhypotheek

Deze hypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering waarvoor u premie betaalt.
Deze verzekering komt op de einddatum of bij eerder overlijden tot uitkering voor het bedrag van de gehele schuld. Daarmee wordt dan de hypothecaire schuld afgelost.

U betaalt tijdens de looptijd dus rente over de gehele schuldsom en behoudt daarmee de maximale aftrekmogelijkheden. De maandelijkse lasten blijven gelijk: u weet dus waar u aan toe bent.

Aflossingsvrije hypotheek

Een hypotheekvorm waarbij u eigenlijk niets aflost, en dus tot de einddatum rente over de volledige schuld betaalt. Ook deze hypotheekvorm levert u dus maximale aftrekmogelijkheden op en uw maandlasten zijn laag. Daar staat tegenover dat u ook geen vermogen opbouwt, en dus op de einddatum de volledige restschuld heeft openstaan (waarvoor u dan weer een nieuwe hypotheek kunt afsluiten!).

Beleggingshypotheek

Hierbij betaalt u hypotheek-rente en een inleg die door de geldgever wordt belegd.
Het doel is om op de eind-datum het totale hypotheek-bedrag te kunnen aflossen met de beleggings-opbrengsten. Aangezien de opbrengsten bij beleggen onzeker zijn heeft u geen garantie dat het eindbedrag ook daadwerkelijk wordt gehaald. Over het algemeen geldt: hoe hoger het mogelijke rendement, hoe groter het risico. Een beleggingshypotheek geeft over het algemeen veel vrijheid maar geeft ook wat meer risico.

U ontvangt deze digitiale nieuwsbrief omdat u klant bent bij Van Heck Advies of omdat u zichzelf heeft aangemeld. Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier