Digitale Nieuwsbrief nr 8 jaargang 2007 www.vanheckadvies.nl Geld lenen

Onderwerpen

2 Kredieten per consument

Verzekering van Schulden

Verantwoord lenen

Startkapitaal eigen bedrijf

Hypotheekrentes

Vakjargon

Meer weten van...

...een financiering is ontzettend belangrijk. 

Vóórdat u een financiering afsluit moet u in ieder geval zeker weten of het overlijdensrisico is meevezekerd, en of u de aflossingen kunt blijven betalen. 

Neem hiervoor de tijd en laat u goed adviseren

Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen.


Handige links

www.nibud.nl www.minfin.nl
www.belastingdienst.nl www.bkr.nl
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Gemiddeld 2 kredieten per consument!

Wist u dat er in Nederland in 2006 bijna 22 miljoen kredieten liepen? Dat aantal bedroeg in 2002 nog maar 16 miljoen: een stijging van meer dan 35%! 

Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een goed draaiende economie. Men spreekt dan van een toegenomen consumentenvertrouwen. In gewone-mensentaal: we durven weer risico’s te nemen.

Dit laatste zinnetje geeft precies aan waar het bij financiering volgens ons om draait: het nemen van risico’s. 

Namelijk het risico dat de aflossing niet meer kan worden opgebracht. En omdat het steeds gemakkelijker wordt om krediet te krijgen of ergens een financiering voor af te sluiten krijgen steeds meer mensen met dergelijke problemen te maken. 

Natuurlijk gaat het gelukkig in de meeste gevallen goed, maar bij het sluiten van iedere nieuwe lening of krediet blijft voorzichtigheid geboden. 

Als uw adviseur kennen wij u, en kunnen u dus ook op dit punt goed advies geven.


 
Een verzekering om schulden af te kunnen betalen

Het optellen van alle financiële verplichtingen kan nog wel eens tot een onverwacht hoge uitkomst leiden. Tel maar op: een doorlopend krediet, een persoonlijke lening, de hypotheek. Zolang de maandelijkse aflossingen keurig op tijd worden betaald is er natuurlijk niets aan de hand. Maar het is ook van belang om te weten wat er met deze verplichtingen gebeurt ná overlijden.

Het is namelijk niet automatisch zo dat bij elke financiering de schuld bij overlijden wordt kwijtgescholden. Vaak is dat bij een hypotheek wel geregeld met een bijpassende levensverzekering. Maar zeker bij andere leenvormen kan het zijn dat de schuld bij overlijden overgaat op de erfgenamen. Als daar niets voor is geregeld moet u dat zelf doen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een aflopende overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering, ter grootte van het betreffende leenbedrag, keert dat bedrag uit bij uw overlijden. Van die uitkering kunnen de erfgenamen dan de schuld aflossen.

Het aflopende karakter van deze verzekering zorgt ervoor dat het verzekerde bedrag langzaam minder wordt totdat het (op de einddatum) € 0 is. Op deze manier houdt de verzekering gelijke tred met de schuld, die immers ook steeds voor een stukje wordt afgelost. Zo betaalt u niet meer premie dan nodig is.

Het is niet altijd eenvoudig om vast te kunnen stellen of bij leningen het overlijdensrisico is verzekerd. Gebruik dan ook onze kennis en ervaring. Dan hoeft u zich ook over de lange termijn geen zorgen te maken.


 
Verantwoord lenen
Leningen en financieringen zijn er in vele soorten en maten. Maar in essentie komt elk product op hetzelfde neer. Je leent geld, en in ruil daarvoor betaal je een vergoeding: de rente. Sommige mensen kijken alleen naar de opgegeven rente en kiezen voor de lening met de laagste rente.

Dat is natuurlijk logisch, maar misschien nog wel belangrijker is om te bepalen of u de totale maandlasten kunt opbrengen. En dat niet alleen de komende maand, maar over een langere periode. Daarbij moet u ook voldoende geld overhouden om onverwachte uitgaven te kunnen doen. 

Zet dus, vóór u een nieuwe lening aangaat, al uw inkomsten en uitgaven op een rij en bepaal dán pas of uw leenwens verantwoord is. Twijfelt u nog steeds? Neem dan de proef op de som, en zet het maandelijkse aflossingsbedrag plus rente een paar maanden opzij. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat ook het lenen u moeilijk af zal gaan. 

Neem even contact met ons op en wij zoeken het voor u uit.

Startkapitaal om een eigen bedrijf te beginnen

Natuurlijk herinneren we ons allemaal de waarschuwende woorden van onze ouders: ‘je kunt alleen iets kopen als je het geld ervoor hebt’. Zo leerden we sparen, en dat was natuurlijk goed. 

Maar voor sommige dingen kun je je hele leven lang sparen, zonder het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Zoals voor een huis, of als je een eigen bedrijf wilt beginnen.

Voor een eigen bedrijf heb je startkapitaal nodig. De hoogte daarvan is natuurlijk afhankelijk van een groot aantal variabelen. Bijvoorbeeld om wat voor bedrijf het gaat. Maar er is natuurlijk in de eerste plaats geld nodig om gedurende een aantal maanden een inkomen te hebben. Totdat dit uit de omzet van het bedrijf kan worden bekostigd.

Banken zijn in principe bereid om startkapitaal te verschaffen. Daarvoor willen ze dan wel een idee hebben van de kans op succes: gaat dit nieuwe bedrijf het redden of niet. Zij willen dan ook uitvoerig op de hoogte worden gebracht van de plannen van de kersverse ondernemer. Steek daar ruim voldoende tijd in: een goed plan vergroot de startkansen aanzienlijk. Vraag hiervoor eventueel om advies bij de Kamer van Koophandel.


Hypotheekrente
Hieronder staan de actuele rentetarieven (wijzigingen voorbehouden). Voor het maken van een afspraak klik hier.

  NHG tot 75% exec.waarde tot 100% exec.waarde

variabel

ideaalrente

1 jaar

3 jaar

5 jaar

5 jaar (1)

6 jaar

7 jaar

7 jaar*

10 jaar

10 jaar (1)

12 jaar

12 jaar*

15 jaar

15 jaar*

15 jaar (1)

20 jaar

30 jaar

4,60

4,90

4,75

4,85

4,70

5,10

4,70

4,80

5,10

4,75

5,40

5,05

5,25

4,95

5,05

5,60

4,90

5,10

4,80

5,10

4,95

4,95

4,90

5,30

4,90

4,95

5,20

4,95

5,60

5,15

5,30

5,00

5,15

5,80

5,00

5,25

5,00

5,30

5,15

5,15

5,10

5,50

5,10

5,10

5,40

5,15

5,80

5,45

5,55

5,20

5,35

6,00

5,20

5,40


Vakjargon

BKR
BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Zij registreren alle kredieten in Nederland. Alle banken zijn verplicht alle leningen te registreren en het BKR te raadplegen indien een lening wordt aangevraagd.
Overcreditering
Dit betekent een te hoge financiele verplichting gezien het inkomen en de overige omstandigheden.

Theoretische looptijd
Dit is de looptijd van een doorlopend krediet met de volgende aannamen:

  • De kredietruimte wordt direct bij aanvang volledig benut
  • De rente verandert tijdens de looptijd niet
  • De kredietnemer doet geen extra aflossingen
  • De kredietnemer doet geen vervolgopnames
  • De termijnbedragen worden elke maand op tijd betaald

 

Kredietfaciliteiten geregistreerd door het BKR in Tiel

Doorlopend Krediet

Dit is een krediet zonder afgesproken einddatum. 

Hierop kan tot een afgesproken maximum geld worden opgenomen zonder dat dit op een bepaalde datum moet zijn terugbetaald. Uiteraard wordt over het verschuldigde bedrag rente betaald.

Aflopend krediet

Dit is een krediet met een vooraf afgesproken einddatum. 

Een persoonlijke lening of de financiering van een grote aankoop zijn hiervan voorbeelden. 

Hypotheek

Dit is lening die door verzekeraars, banken of andere geldverstrekkers wordt verschaft voor het kopen van een huis. 

Het huis dient daarbij voor de geldverstrekker als onderpand, m.a.w.: als de hypotheek niet meer kan worden afgelost kan de geldverstrekker het huis verkopen, en de opbrengst gebruiken om de schuld af te lossen.

Mobiele telefoonabonnementen

Een mobiele telefoonabonnement wordt ook gezien als een kredietfaciliteit. 

Omdat hiermee relatief veel mensen financiële problemen kregen is deze vorm ook opgenomen in het kredietregister.

U ontvangt deze digitiale nieuwsbrief omdat u klant bent bij Van Heck Advies of omdat u zichzelf heeft aangemeld. Nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier