Van Heck Advies Zichtbare en onzichtbare wijzigingen in uw verzekeringen

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Uw verzekeringen vragen om continue aandacht. Gewoonweg om er zeker van te zijn dat ze nu goed hun werk voor u doen, maar ook in de toekomst. Hoe dat werkt? We gaan er in deze nieuwsbrief dieper op in om u het belang te laten zien. Doe er vooral uw voordeel mee!

 

Studenten haken af bij toekomstig leenstelsel

Zoals u weet voert het Kabinet op veel fronten bezuinigingen door. Ook (toekomstige) studenten komen hierbij aan de beurt. Er wordt nu door de politiek gesproken over het afschaffen van de ov-kaart waarmee studenten gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Een nog veel verdergaand voornemen is om van de studiefinanciering een lening te maken. Nu is de studiefinanciering nog een gift als de studie tijdig wordt afgerond. Wij schrikken ervan dat veel studenten overwegen niet meer te gaan studeren als de maatregelen daadwerkelijk in zouden gaan. Maar liefst één op de tien studenten haakt dan af. En meer dan de helft van de huidige studenten zou daardoor langer thuis blijven wonen of weer terug naar het ouderlijk huis gaan. Een klein jaar geleden concludeerde ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat het studiegedrag gaat veranderen als het leenstelsel wordt ingevoerd. Het SCP stelt o.a. dat een op de vijf mbo'ers twijfelt over een vervolgstap naar het hbo, als dat betekent dat ze moeten lenen.

Wilt u voorkomen dat uw kind om financiële redenen niet kan gaan studeren? Laat ons u dan helpen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om nu al te investeren in de toekomst van uw kind.

 

Is de nabestaandenuitkering voldoende bij overlijden van uw partner?

Als uw partner overlijdt kan dat financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Echter, is dit voldoende voor u en komt u hier ook daadwerkelijk voor in aanmerking? U komt in aanmerking voor een nabestaandenuitkering Anw als:

  • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
  • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
  • u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
    • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
    • u bent voor 1 januari 1950 geboren
    • u bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Uitgangspunt is dat als u geen andere inkomsten heeft, u de volledige nabestaandenuitkering Anw krijgt. Heeft u wel andere inkomsten? Dan kunnen deze invloed hebben op de hoogte van de uitkering. Er zijn uitkomsten die geen invloed hebben op de uitkering (bijvoorbeeld een aanvullend nabestaandenpensioen van een pensioenfonds of verzekeraar). Inkomsten die wel invloed hebben, zijn bijvoorbeeld inkomen uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf. We weten, het is geen leuk onderwerp maar u doet er verstandig aan om ons uit te laten rekenen wat de financiële gevolgen zijn als uw partner komt te overlijden.

 

Nazorg van verzekeringen is misschien belangrijker dan het sluiten

Het is ons dagelijks werk om voor onze klanten een zo’n compleet mogelijke verzekering te sluiten, tegen een zo laag mogelijke prijs. En om te zorgen dat de verzekeringen ook in de toekomst optimaal voor u blijven. Daar komen diverse vaardigheden bij kijken. We lichten u er een paar toe.

1. Vergelijken, ook bij lopende verzekeringen
Wij adviseren onze klanten om hun verzekeringen een keer per jaar door ons te laten vergelijken. Zijn deze nog steeds de meest ideale voor uw situatie? Zeker als een verzekeraar de prijs van de verzekeringen verhoogt, raden wij aan om ons eens rond te laten kijken.

2. Controleren van de voorwaarden
Wij staren ons nooit blind op de prijs. Ook de voorwaarden zijn van groot belang. Wij vergelijken bij welke schade de verzekering wel of niet uitkeert. Zo prikken wij ook door termen heen als 'uitgebreid' en 'extra uitgebreid' bij een verzekering. Wij controleren welke schades er daadwerkelijk worden gedekt tegen welke prijs.

3. Bent u onderverzekerd? Oververzekerd? Of dubbel verzekerd?
Onderverzekerd zijn betekent dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, te laag is om een eventuele schade volledig te vergoeden. Daartegenover staat oververzekering. Ook dat kan u veel geld kosten. Een relatief onbekende vorm van oververzekering gaat erover of de dekking wel relevant is voor uw situatie. Bijvoorbeeld: als u op de tiende verdieping van een flat woont, heeft u geen dekking voor diefstal van spullen uit uw tuin nodig.

4. Verhoog uw eigen risico
Veel verzekeringen kennen een eigen risico. Als u schade heeft, betaalt u dan zelf een deel. Als u kiest voor een hoger eigen risico, krijgt u korting op de maandelijkse premie. Echter, wij adviseren dit alleen als u voldoende eigen geld heeft om dit hogere eigen risico te betalen.

5. Neem een pakket
Soms loont het om meerdere verzekeringen in een pakket onder te brengen bij één verzekeraar. Veel partijen geven u dan een korting. Echter, niet elk pakket is altijd voordeliger. Kortom, maak gebruik van onze kennis en ervaring om uw verzekeringspakket optimaal samen te stellen en te laten blijven.

 

Wisselen van hypotheekverstrekker als de woning onder water staat

Als een hypotheek op een woning hoger is dan de waarde van die woning, dan wordt gezegd dat de woning ‘onder water’ staat. Als een woning onder water staat, dan is de kans kleiner dat aan de acceptatiecriteria van hypotheekverstrekkers wordt voldaan. Acceptatiecriteria zijn de voorwaarden die een hypotheekverstrekker stelt aan het verstrekken van een hypotheek. De Autoriteit Consument & Markt (AMC) had signalen uit de markt ontvangen dat het voor particulieren met een onder water staande woning moeilijk is om van hypotheek-verstrekker te wisselen. Ze zouden als het ware vastzitten bij hun huidige hypotheekverstrekker. AMC heeft onderzoek gedaan onder tien grote hypotheek-verstrekkers hoe ze met dit soort klanten omgaan. Alle tien de grote hypotheekverstrekkers geven aan dat ze wel open staan voor klanten die hun hypotheek willen oversluiten, ook als de woning onder water staat. Echter, geen van de hypotheekverstrekkers heeft daarvoor vaststaande normen. Per aanvraag wordt het risico dat er mogelijk betalingsproblemen ontstaan in kaart gebracht. Als het risico acceptabel is, dan kan de klant zijn hypotheek oversluiten naar de betreffende hypotheekverstrekker. Als het risico te groot is, dan is het niet mogelijk de hypotheek over te sluiten. Elke hypotheekverstrekker mag zelf bepalen of en wanneer hij een klant accepteert die wil oversluiten en niet aan de standaardnormen voldoet. Wij kennen de acceptatiecriteria van hypotheekverstrekkers. En wij onderhouden goede contacten met hem om te overleggen en onderhandelen namens onze klanten. Wilt u met ons praten over eventuele voordelen van het oversluiten van uw hypotheek, neem dan gerust contact met ons op.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant