Van Heck AdviesOok in het nieuwe jaar blijft verzekeren om aandacht vragen

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Een nieuw jaar start in de media vaak met veel getallen. Van het aantal euro’s schades in een jaar door stormen tot de hoeveelheid meldingen bij de brandweer. Van het aantal vuurwerkongelukken tot het aantal auto-ongelukken in het verkeer. Voor u zijn dit misschien gortdroge getallen. Voor ons zijn het vaak persoonlijke verhalen van klanten van ons kantoor. Mensen van vlees en bloed die wij in een moeilijke financiële situatie weer uitzicht trachten te bieden. Ook dit jaar zetten we ons weer dagelijks voor u in. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de reikwijdte van onze diensterlening en leest u welke actuele zaken voor u van toepassing kunnen zijn.

 

Voorkom schade door aankomend winterweer

We zijn dit jaar gestart met zeer zachte temperaturen. Sneeuw en ijs zijn in ons deel van de wereld nog niet te zien geweest. Als we de weermensen mogen geloven, kunnen we de komende weken hier toch mee te maken krijgen. Sneeuw en vorst leiden snel tot schade. Denkt u hierbij vooral aan bevroren waterleidingen die springen en autoschades door botsingen. Wist u dat op dagen dat de temperatuur de hele dag onder het vriespunt blijft, er landelijk meer dan vijfhonderd extra schadeclaims in verband met auto’s zijn? Nu de winter toch los lijkt te barsten, is het geen overbodige luxe om u hierop voor te bereiden.

Graag geven we u vast wat handige tips mee om schade aan uw huis en auto te voorkomen:

  • Zet de auto niet op de handrem, maar in de eerste versnelling;
  • Controleer regelmatig de bandenspanning, de vloeistoffen en de accu;
  • Maak gebruik van winterbanden;
  • Voorkom het vastvriezen van rubbers;
  • Laat een sterretje in de voorruit gelijk verhelpen.


Thuis

  • Laat de thermostaat ’s nachts op minimaal 15 graden staan;
  • Zorg dat alle radiatoren openstaan;
  • Regel isolatie rond watermeters, kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes;
  • Tap buitenkranen af.

Krijgt u ondanks deze maatregelen toch schade? Dan helpen wij u natuurlijk om de schade te claimen bij uw verzekeraar.

 

Gevolgen verhoging AOW leeftijd voor tijdelijke lijfrente vanaf 1 januari 2014

Een lijfrentevoorziening aankopen bij een bank of verzekeraar is een goede mogelijkheid om een pensioentekort aan te vullen. Op het moment dat u dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt deze voorziening omgezet in een lijfrente-uitkering. Vaak loopt deze levenslang. Het is ook mogelijk om een uitkering van minimaal vijf jaar aan te kopen. Hierbij mag de jaarlijkse uitkering echter niet hoger zijn dan ongeveer € 21.000. Dit is een tijdelijke oudedagslijfrente.

Tot 1 januari 2014 kon de tijdelijke oudedagslijfrente alleen tot uitkering komen wanneer u 65 jaar werd. En de uitkering moest uiterlijk ingaan in het jaar waarin u 70 werd. Vanaf 1 januari 2014 is wettelijk bepaald dat de tijdelijke oudedagslijfrente pas mag ingaan in het jaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en niet later dan vijf jaar na dit moment.

Voor premies of inleg die in het verleden en in 2013 zijn betaald, geldt een overgangsregeling. Voor de lijfrente-aanspraken die op 31 december 2013 bestaan, blijven de huidige leeftijdsgrenzen van toepassing. De nieuwe regels gelden echter wél voor elke premie of inleg die u vanaf 1 januari 2014 voldoet. Heeft u hier vragen over, bel ons dan gerust!

 

Bent u financieel goed voorbereid op het verlies van uw baan of ziekte?

Veel mensen staan eenmalig bij de aankoop van een woning stil bij de mogelijkheid van werkloosheid of ziekte. Daarna wordt er verder niet meer aan gedacht. Maar weet u wat uw inkomen gaat zijn als u werkloos wordt of als u ziek wordt? Weet u of u dan uw hypotheek nog kunt betalen? Onze ervaring is dat zeker de helft van onze hypotheekrelaties niet weet hoe hoog hun inkomen wordt als ze een WW- of ziekte-uitkering gaan ontvangen. En ze weten al helemaal niet wat de maximale duur van een dergelijke uitkering is. En u? Weet u het wel?

Ondanks dat het beter lijkt te gaan met de economie, stijgt het aantal aanvragen voor uitkeringen nog steeds. Als uw adviseur voelen we de verantwoordelijkheid u hierop te wijzen. We adviseren u om ons voor u in kaart te laten brengen wat uw situatie is bij onvoorziene omstandigheden als werkloosheid of ziekte. Alleen door regelmatig stil te staan bij dit soort zaken, weet u hoe u ervoor staat als u werkloos of ziek wordt. U kunt immers beter voortijdig maatregelen nemen dan voor onverwachte financiële verrassingen komen te staan. Ook als u geen maatregelen wilt nemen, is het verstandig om u bewust te zijn van het risico dat u loopt.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant