Van Heck AdviesWat fijn dat u zaken aan ons uit handen kunt geven

 

Onderwerpen

1e kwartaal 2014

 
 

Voorwoord

Graag informeren we u weer via onze nieuwsbrief over enkele financiële zaken die voor uw persoonlijke situatie van belang kunnen zijn. En die wellicht vragen om een verdergaand advies, of een 1 op 1 gesprek met elkaar. Voelt u zich vrij om aan de hand van deze voorbeelden contact met ons op te nemen. We zijn er tenslotte om uw financiële belangen te behartigen.

 

Geldigheid HypotheekCheque verlengd

Vorig jaar hebben wij een HypotheekCheque verzonden t.w.v. € 250,-- welke kan worden ingewisseld als korting op een hypotheekadvies-traject.

 

De geldigheid van de HypotheekCheque was 1 maart 2014. Wegens succes hebben wij de geldigheid van deze Cheque verlengd t/m 31-12-2014.

 

Bent u zelf voornemens een woning te kopen of uw hypotheek aan te passen? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. U kunt de HypotheekCheque ook geven aan iemand in uw omgeving die op het punt staat een hypotheek af te sluiten.

 

Voor meer informatie, kijk op Vanheckadvies.nl/Cheque

   

 

 

Afstemmen van uw lopende verzekeringen

Een van de werkzaamheden die wij met regelmaat voor zowel bestaande als nieuwe relaties verrichten, is het afstemmen van lopende verzekeringen. Sluiten zaken wel goed op elkaar aan? Loopt u geen risico’s die u niet wilt of kunt lopen? Of zijn er juist risico’s dubbel verzekerd waardoor u onnodig veel premie betaalt. Zaken die wij voor u uit kunnen zoeken. In onze adviespraktijk maken wij regelmatig mee dat klanten zowel een overlijdensrisicoverzekering hebben als een uitvaartverzekering. Regelmatig krijgen we dan de vraag of dit niet dubbelop is. We leggen u in dit artikel uit wat de functie van beide verzekeringen is.

De verschillen
Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als u of uw partner overlijdt vóór een afgesproken datum. De uitkering is bedoeld om bijvoorbeeld de hypotheek, de huur of kinderopvang te kunnen blijven betalen als een inkomen wegvalt. Een uitvaartverzekering is een levenslange verzekering en keert een bedrag uit na het overlijden van u of uw partner. Deze uitkering is bedoeld om de kosten van een begrafenis of crematie te betalen. Het gaat hier dus om een veel kleiner bedrag dan voor de overlijdensrisicoverzekering geldt. De uitkering van de uitvaartverzekering geschiedt ook sneller en makkelijker in verband met de financiering die op korte termijn nodig is.

Het belangrijkste bij beide verzekeringen is dat deze gebruikt worden door mensen die bewust hebben nagedacht over de vraag of zij voldoende inkomen hebben als de partner komt te overlijden op korte of lange termijn. Nog te vaak zien wij in onze praktijk dat mensen daar niet of te lichtvaardig over denken. Wij adviseren onze relaties daarom altijd om ons in kaart te laten brengen wat de achterblijvende partner te besteden heeft als een van u beiden komt te overlijden.

 

Woningen met erfpacht

Omdat de rente nu historisch laag is en ook de huizenprijzen, zien wij dat onder onze klanten diversen de eerste stappen nemen naar de aankoop van een (nieuw) huis. We zijn blij dat dit vertrouwen weer terugkomt in de markt.

Wanneer iemand een woning koopt, hoort daar meestal ook de grond bij waarop de woning staat. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om de grond te kopen. In die gevallen is er vaak sprake van erfpacht. De huiseigenaar is dan een ander persoon dan de eigenaar van de grond. Bij erfpacht wordt er periodiek een bedrag aan de eigenaar van de grond betaald voor het gebruik van de grond. Alle voorwaarden voor het gebruik worden vastgelegd in een erfpachtovereenkomst. Een erfpachtovereenkomst kan levenslang zijn of tijdelijk. Vooral bij tijdelijke erfpachtcontracten loopt een hypotheekverstrekker een risico, omdat onduidelijk is wat de voorwaarden (en de prijs) voor het gebruik van de grond zijn na verlenging. Hierdoor wilden lang niet alle hypotheekverstrekkers een woning die gekocht werd met particuliere erfpacht financieren. Gelukkig is hier nu een oplossing voor gevonden. Het is mogelijk om bij particuliere erfpacht, de erfpachtovereenkomst te laten controleren door een notaris. De notaris controleert de overeenkomst dan op betrouwbaarheid van een aantal criteria. Als deze criteria in orde zijn, dan wordt dit vastgelegd en zijn de meeste geldverstrekkers bereid om een dergelijke woning wel te financieren.

Wilt u een woning kopen of verkopen met particuliere erfpacht, bespreek dit dan met ons. Wij adviseren u hoe dit het beste aangepakt kan worden. Ook hier hebben wij als uw adviseur verstand van!

 

Particulier 1 ( passagiersrisico)

In onze nieuwsbrief geven we u regelmatig praktijkvoorbeelden om daarmee de waarde van ons onafhankelijke advies te onderstrepen. Want juist omdat wij een onafhankelijk adviseur zijn, kunnen we altijd voor de volle 100% voor uw belangen opkomen. En die keuzes maken voor u, die in uw situatie het beste zijn. Zo geven we u een voorbeeld over de keuze die wij voor u maken bij het gebruiken van de juiste verzekering bij een schade.

Bart rijdt als passagier in de auto van zijn buurman Kees mee. Op de plek van bestemming aangekomen opent Bart het portier van de auto en raakt met het portier een geparkeerd staande auto. Er is alleen schade aan de geparkeerd staande auto. Door welke verzekeraar zal de schade vergoed worden? Is dat de WA verzekeraar van de auto van Kees of de aansprakelijkheidsverzekering van particulieren (AVP) van Bart? Volgens de wettelijke regeling moet de schade die door een passagier met een motorrijtuig veroorzaakt wordt, vergoed worden door de WA verzekeraar van dat motorrijtuig. Dit risico is een onderdeel van het verkeersrisico; een risico dat verbonden is aan deelname aan het verkeer (het verkeersrisico). Kees vindt het niet fijn, dat deze schade geclaimd wordt op zijn autoverzekering want dat gaat van zijn no-claimkorting. Op de AVP van Bart is schade met of door motorrijtuigen uitgesloten, maar er is wel dekking voor het zogenaamde passagiersrisico. Passagiersrisico is het risico, dat een passagier schade veroorzaakt met of door het motorrijtuig. Op de AVP is er alleen dekking voor het passagiersrisico als er elders geen dekking is. Op de WA verzekering van de auto van Kees is er dekking en dus zal de AVP verzekeraar van Bart de schade aan de geparkeerd staande auto niet vergoeden. De AVP vergoedt wel die schade die nergens anders gedekt is. In dit geval is dat het verlies van no-claimkorting van Kees op zijn WA autoverzekering. De AVP verzekeraar van Bart zal die kosten vergoeden aan Kees. Snapt u deze casus of vindt u het lastig? Gelukkig regelen wij het voor u! Daar zijn wij tenslotte voor.

 

Samenloop van fiets en inboedel

Ondanks dat wij voor u bijhouden of u niet oververzekerd bent, kan het voorkomen dat we te maken hebben met zogenaamde ‘samenloop’. De meeste mensen die dit kennen, vertalen het als ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’. Ook met deze vorm van schadeloosstelling heeft ons kantoor veel ervaring. En ook hier nemen we het werk voor u uit handen. We lichten u een casus toe. Stel, u heeft een mooie nieuwe fiets die u heeft verzekerd voor diefstal. U bent zuinig op de fiets, dus u stalt de fiets in de gang van uw woning. En u zet de fiets zelfs daar ook op slot. Op een nacht wordt er ingebroken in uw woning en de inbrekers nemen onder andere uw fiets mee.

Op uw inboedelverzekering is diefstal van inboedelgoederen in de woning verzekerd. De fiets valt ook onder de inboedelgoederen. Echter, de diefstalschade van de fiets valt ook onder de dekking van de diefstalverzekering van de fiets. Dit is nou een vorm van ‘samenloop’. Volgens wet is het verboden om meer dan één keer de schade vergoed te krijgen. In de wet staat dat in een dergelijke situatie de schadelijdende partij, u dus, mag kiezen welke verzekering u wilt aanspreken. Wij zullen u hier uiteraard in adviseren en dit in werking zetten. De aangesproken verzekeraar moet de schade dan vergoeden en dan moeten de verzekeraars onderling de verdeling regelen. Als een verzekeraar in de polis iets geregeld heeft, dat de andere verzekering voor moet gaan, weten we dat we naar de andere verzekeraar moeten gaan. De andere verzekeraar zal dan de schade moeten vergoeden. Kortom, wij weten de wegen die we moeten begaan om u schadeloos te stellen. Dus maak gebruik van ons expertise hiervoor!

 

Volg ons op Facebook en Twitter

Van Heck Advies is ook te volgen op Facebook en Twitter.

 

Like onze Facebookpagina Facbook.com/Vanheckadvies

 

Volg ons op Twitter Twitter.com/Vanheckadvies

 

Hiermee houden wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en interessante actie.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant