Van Heck Advies
De reisverzekering vraagt om een deskundig advies

 

Onderwerpen

3e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

Ook al is de vakantieperiode aangebroken, wij blijven ons inspannen om u zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. In deze nieuwsbrief vertellen wij u onder andere waarom een reisverzekering afsluiten zo belangrijk is. Uiteraard spelen er veel meer zaken. Heeft u vragen over onze dienstverlening, zijn er zaken waar wij u over kunnen adviseren? Laat het ons weten, want ook in de zomermaanden zijn wij u graag van dienst!

 

Autoverzekeringen worden duurder

De premies voor veel autoverzekeringen gaan in de komende tijd stijgen. De reden hiervoor is simpel: over 2015 hebben autoverzekeraars € 429 miljoen verlies geleden. Dit betekende dat de verzekeringsmaatschappijen op elke euro premie die zij in 2015 ontvingen 9 cent toegaven. Deze verliesgevende situatie voor verzekeraars is ontstaan door de sterke concurrentie op het gebied van autoverzekeringen op de Nederlandse markt. Onder meer De Nederlandsche Bank, DNB, heeft erop aangedrongen om de premies te verhogen. DNB heeft onder meer tot taak ervoor te waken, dat verzekeringsmaatschappijen op de langere termijn niet aan hun verplichtingen voldoen.

Hoogte van premie hangt af van voorwaarden
Het selecteren van een goede autoverzekering is meer dan alleen maar even een kenteken invullen via internet. Wanneer u dat doet, krijgt u wel een premie te zien, maar de hoogte van de premie hangt in sterke mate af van de voorwaarden van de verzekering. Hoe “magerder” de voorwaarden hoe lager de premie. Magere of ruime voorwaarden zijn niet per definitie goed of fout. Het gaat erom, dat de voorwaarden passen bij uw situatie.

Veel verschillen in voorwaarden
Tussen de voorwaarden van autoverzekeringen bestaan héél veel verschillen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wat is de minimale- en maximale leeftijd van de bestuurders?
 • Welk bedrag aan accessoires is standaard meeverzekerd?
 • Hoe snel wordt bonus opgebouwd en hoe snel vindt malus na een ongeval plaats?
 • Wat is de maximale uitkering voor vervanging van sleutels en sloten, indien de sleutels worden gestolen worden of verloren zijn geraakt?
 • Hoe hoog is het eigen risico bij de verschillende oorzaken van schade?
 • Welke aanspraken heeft u exact indien u betrokken raakt bij een ongeval in het buitenland?
 • Hoe luidt de vervangingswaarde-regeling precies?

Zo zijn er nog vele andere zaken waarin autoverzekeringen kunnen verschillen.

Zolang er niets gebeurt...
Zolang er niets gebeurt heeft iedereen de beste verzekering. Pas op het moment dat er een beroep moet worden gedaan op de verzekering, bewijst de kwaliteit van de verzekering zich en ook de verzekeraar in kwestie. Grijpt de verzekeraar elke mogelijkheid aan om de uitkering te beperken of handelt de verzekeraar vooral in de geest van de verzekeringsvoorwaarden?

Ons kantoor kent de verschillen tussen de vele autoverzekeringen. Op basis van uw specifieke omstandigheden kunnen wij voor u een passende autoverzekering selecteren. Vaak zelfs tegen een lagere premie dan wanneer u de verzekering “zo maar” op internet afsluit. Maar soms ook tegen een hogere premie. Wij kunnen u dan precies uitleggen waarom de iets hogere premie voor u zinvol is”, omdat met die iets hogere premie de verzekeringsvoorwaarden op voor u belangrijke punten ook (veel) beter zijn. Vragen over uw autoverzekering? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

 

Reisverzekering vraagt ook om deskundig advies

De reisverzekering: het lijkt een ‘ouderwetse’ verzekering. “Is die echt nog wel nodig?”, vraagt u zich misschien af. Als verzekeringsdeskundigen zeggen wij volmondig: Ja!. Sterker nog, zelfs meer dan in het verleden is een goede reisverzekering van belang.

Medische kosten en repatriëring
Indien u als gevolg van een ongeval of ziekte niet meer zelf kunt reizen en met speciaal vervoer naar Nederland moet worden vervoerd, brengt dit aanzienlijke kosten met zich mee. Bij een goede reisverzekering zijn deze kosten verzekerd. De kosten van de medische behandeling zijn op uw basisverzekering verzekerd. Echter, tot het maximale bedrag van de kosten voor een soortgelijke behandeling in Nederland. Mochten deze kosten hoger uitvallen, dan vergoedt een goede reisverzekering deze kosten wel.

Veel verschillende risico’s en uitsluitingen
Er zijn veel aanbieders van reisverzekeringen. De voorwaarden verschillen sterk. Bijvoorbeeld het maximale verzekerde bedrag voor lijfsieraden, horloges, mobiele telefoons, camera’s, computerapparatuur, etc. Naast het maximaal verzekerde bedrag zijn ook de eigen risico’s bij een schade per aanbieder verschillend.

Pas na advies een goede reisverzekering
Wat een goede reisverzekering is, hangt af van uw bestemming, de samenstelling van het reisgezelschap en de bezittingen die u tijdens uw vakantie meeneemt. U verzekert zich omdat u zekerheid wilt hebben. Wanneer u de pech hebt dat u tijdens uw vakantie een calamiteit overkomt, dan is het belangrijk dat de verzekering die u heeft afgesloten doet, wat u hiervan verwacht. Daarvoor is ook bij een reisverzekering een goed advies noodzakelijk. Ons kantoor kan die verzekering adviseren, die aansluit bij uw individuele situatie en reisbestemming.

 

Misverstanden over kosten na pensionering

Uit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) blijkt, dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat wanneer iemand met pensioen gaat, zijn kosten voor levensonderhoud dalen. In de werkelijkheid is dit genuanceerder. Zo nemen met het stijgen van de leeftijd bepaalde uitgaven inderdaad af, maar andere uitgaven nemen juist toe.

Uitgaven die omhoog gaan zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg, huishoudelijk hulp, gas, contributies en abonnementen. Waar eigenaren van woningen vaak op latere leeftijd hun hypotheek hebben afgelost en hun woonlasten zien dalen, blijven ouderen die een woning huren daarentegen een fors deel van hun inkomen aan woonlasten besteden.

Opmerkelijk is, dat op dit moment de net-gepensioneerden meer uitgeven aan vrijetijdsbesteding dan eerdere generaties gepensioneerden.

Toekomstig pensioeninkomen onder druk
Het NIBUD waarschuwt dat in de toekomst de hoogte van de pensioenen onder druk staat. Onder meer als gevolg van:

 • een groeiend aantal scheidingen, waardoor opgebouwde pensioenrechten tussen de partners moeten worden verdeeld;
 • meer zelfstandige ondernemers die geen of weinig pensioen opbouwen;
 • meer flexibele dienstverbanden, waarbij geen volwaardige pensioenrechten worden opgebouwd;
 • minder garanties in de pensioenregelingen zelf.

Tijdige planning van uw pensioeninkomsten is in uw belang
Met haar rapport heeft het NIBUD consumenten willen oproepen om samen met een financieel adviseur vooral tijdig een financiële toekomstplanning te maken. Hoe jonger u inzicht hebt in uw toekomstige inkomsten en uitgaven, hoe meer opties u hebt om een te grote onbalans tussen gewenste uitgaven en te verwachten inkomsten te voorkomen. Wilt u hierover eens praten met de specialisten van ons kantoor, dan kan dat altijd. Belt u gerust om een afspraak te maken. Voor een vast laag bedrag, in termijnen, geven wij u inzicht in uw pensioensituatie. Meer informatie? klik hier.

 

Voorkom dat de erfenis tot liquiditeitsproblemen bij ontvanger leidt

De ontvanger van een erfenis moet belasting betalen. De wetgever heeft de scherpste randjes van de erfbelasting weggenomen door te werken met vrijstellingen. De vrijstelling is het bedrag waarover de ontvanger van een erfenis geen belasting hoeft te betalen. Voor 2016 gelden de volgende vrijstellingen.

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling 2016
Partner € 636.180
Kind of kleinkind € 20.148
Ouder € 47.715
Kind met handicap € 60.439
Andere erfgenaam € 2.122

Erfenis in contanten
Een kind dat van zijn overleden ouder € 200.000 erft, moet hierover € 29.724 aan erfbelasting betalen. Dit is een fors bedrag. Bestaat de erfenis uit liquiditeiten, dan levert betaling van deze belasting voor het kind geen problemen op, maar dit wordt anders, wanneer de erfenis bestaat uit goederen, bijvoorbeeld een woning of kunst.

Erfenis in de vorm van goederen
Als de erfenis uit goederen bestaat, dan moeten deze getaxeerd worden. De ontvanger is verplicht om over taxatiewaarde erfbelasting betalen. Dit kan dan bij het kind tot liquiditeitsproblemen leiden. Om deze problemen te voorkomen, kan het kind tijdens het leven van de ouder op het leven van de ouder een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met de het geld van de verzekering dat bij het overlijden van de ouder vrijkomt, kan de erfbelasting worden betaald. Uiteraard kost deze levensverzekering premie. Deze premie moet door het kind worden betaald. Tijdens het leven kan de ouder jaarlijks wel een bedrag aan het kind schenken, waarmee het kind deze premie kan betalen.

Testament kan problemen voorkomen
Om veel redenen is het is aanbevelenswaardig om in samenwerking met een notaris een goed testament op te stellen, zeker wanneer u voorziet, dat de erfenis hoger is, dan de vrijstelling waarop de erfgenamen recht hebben. Een goed testament kan op wettelijk toegestane wijze de belastingdruk beperken. Bovendien wordt met een goed testament voorkomen, dat erfgenamen extra gedupeerd worden, wanneer beide ouders kort na elkaar overlijden en er dus feitelijk tweemaal erfbelasting betaald moet worden. Hebt u al een testament, dan is het zinvol dit minimaal om de vijf jaar te laten controleren. Sinds de vorige controle kan uw situatie veranderd zijn, maar ook kunnen wet- en regelgeving gewijzigd zijn.

Ons kantoor werkt samen met goede notarissen in de omgeving. Heeft u nog geen testament en wilt u hierover verdere informatie, dan brengen wij u graag in contact met een van deze notarissen.

 

Actuele Hypotheekrente

In onderstaand overzicht staan de actuele hypotheekrentes. Deze hypotheekrentes fluctueren. Deze hypotheekrentes zijn van 26-07-2016.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de hypotheekmogelijkheden? Klik hier of bel ons,
024-3232773.

  NHG Tot 80% marktwaarde Tot 102% marktwaarde
5 jaar vast 1,54 % 1,74 % 2,15 %
10 jaar vast 1,74 % 1,85 % 2,31 %
15 jaar vast 2,15 % 2,35 % 2,90 %
20 jaar vast 2,35 % 2,55 % 3,05 %

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Je eigen huis is dichterbij dan je denkt met bijvoorbeeld de Starterslening