Van Heck AdviesWederom positieve ontwikkelingen in de woningmarkt

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

De Nationale Hypotheek Garantie blijft ook in 2016 mogelijk voor de aankoop van woningen met een waarde van maximaal € 245.000,-. Eerder was het voornemen om dit maximum te verlagen naar € 225.000. In verband met de stijgende prijzen van woningen heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, besloten deze verlaging niet door te voeren. In onze nieuwsbrief vertellen we u hier graag meer over. Uiteraard is er veel meer te vertellen, wij informeren u graag op elk financieel gebied. Komt u er niet uit? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.

 

Nationale Hypotheek Garantie blijft dit jaar tot maximaal € 245.000 mogelijk

Belang NHG
Kopers van een woning kunnen onder voorwaarden een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Hiervoor betalen zij eenmalig 1% premie over het totale hypotheekbedrag. Deze premie mag meegefinancierd worden met de hypotheeklening.

Lagere rente
Geldverstrekkers zijn bereid een lagere hypotheekrente te rekenen, wanneer voor de lening een Nationale Hypotheek Garantie is afgegeven. Dit doen zij omdat deze garantie het risico dat zij in de toekomst het uitgeleende bedrag niet terugkrijgen, veel kleiner maakt. Dit lagere risico voor de geldverstrekker levert dus een lagere hypotheekrente op. Wordt deze korting op de rente berekend over de hele looptijd van de hypotheek, dan gaat het om een zeer aanzienlijke besparing van vaak tienduizenden euro’s. Alleen al om die reden is het verstandig, wanneer aan de voorwaarden om deze Nationale Hypotheek Garantie aan te kunnen schaffen wordt voldaan, dit ook te doen.

Vangnet voor calamiteiten
Naast het voordeel van een lagere hypotheekrente biedt de Nationale Hypotheek Garantie nog een ander belangrijk voordeel. Indien iemand door scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid de hypotheeklasten niet meer kan betalen, dan biedt de Nationale Hypotheek Garantie een vangnet. In die situatie kan hulp worden geboden om de hypotheek toch weer betaalbaar te maken, zodat de woning kan worden behouden. Blijft verkoop de enige optie en is de opbrengst lager dan de uitstaande hypotheekschuld, dan kan de Nationale Hypotheek Garantie deze restschuld kwijtschelden.

Oriënteert u zich op de aankoop van een woning? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden van financiering. Uiteraard zullen wij u dan ook uitgebreider informeren over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen. Meer weten of direct een afspraak maken? Klik hier.

 

Hogere rente over spaargeld in het buitenland?

Banken betalen in Nederland op dit moment een zeer lage rente. In veel ander landen van Europa liggen de rentes fors hoger. Waar spaarders in Nederland maximaal 0,8 % rente op spaargeld ontvangen, betalen banken in veel andere landen van Europa tot 2,5 %. In reactie hierop is te zien, dat er onder spaarders een groeiende belangstelling is, om (een deel van) hun spaargeld bij een buitenlandse bank onder te brengen.

Nieuw type bemiddelaars
Verwacht wordt, dat op de Nederlandse markt op korte termijn een nieuw type bemiddelaar actief zal worden. Deze bemiddelaar legt het contact tussen de Nederlandse spaarder en de bank in het buitenland. De bemiddelaar ontvangt van deze buitenlandse banken een vergoeding over het saldo van het spaargeld dat hij op deze wijze onderbrengt.

Garantiestelsel
Mits in de jaarlijkse belastingaangifte correct wordt vermeld, dat iemand spaargeld bij een buitenlandse bank heeft ondergebracht is dit toegestaan. Spaarders bij een Nederlandse bank vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit garandeert de tegoeden van de spaarder tot maximaal € 100.000,- per bank, indien de Bank op enig moment niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien een Nederlandse spaarder geld bij een buitenlandse bank onderbrengt, is het verstandig te onderzoeken of de betreffende bank ook onder een garantiestelsel valt en wat deze garantie exact inhoudt. Bedacht moet worden, dat indien een dergelijke bank in de problemen raakt, de spaarder dan zelf moet gaan corresponderen met de instelling die de garantie heeft afgegeven.

Valuta-risico
Ook moet de spaarder alert zijn op de vraag of zijn spaargeld in euro’s wordt geadministreerd, dan wel in de lokale valuta van de betreffende bank. Niet alle lidstaten van de Europese Unie hebben de euro als betaaleenheid. Het betreft hier de landen Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië. Indien het spaargeld in de lokale valuta van deze landen wordt geadministreerd, dan is er een groot valutarisico. Een risico dat waarschijnlijk niet opweegt tegen de hogere rentevergoeding die bij banken in deze landen wordt ontvangen.

Herinnering aan Icesave
In 2008 kwam de IJslandse bank Landsbanki in de problemen. Onder de naam Icesave was de bank op dat moment nog geen jaar actief in Nederland. In korte tijd waren 130.000 Nederlanders ingegaan op de hogere spaarrentes die deze bank bood in vergelijking met de Nederlandse banken. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid zich garant gesteld tot een bedrag van € 100.000 per spaarder. Of de politiek dit in een toekomstige situatie opnieuw zal doen, is zeer de vraag.

Ons advies is om zeer terughoudend te zijn bij aanbiedingen van partijen om spaargeld bij buitenlandse banken onder te brengen.

 

Per 1 januari 2017 verandert de rendementsheffing

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de rendementsheffing over vermogen in box 3 veranderen. Wij vatten hieronder deze wijziging samen.

Fictief rendement
Heeft u inkomen uit vermogen, bijvoorbeeld rente over spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit een tweede woning? In uw belastingaangifte hoeft u de werkelijke inkomsten die u behaalt, niet aan te geven. Ongeacht de werkelijke inkomsten die u behaalt, rekent de fiscus met een fictief inkomen. Op dit moment gaat de fiscus er van uit dat iedereen 4 % rendement over dit vermogen behaalt. Vervolgens wordt dit fictieve rendement met 30 % belast. Heeft u een hoger rendement dan heeft u als het ware een voordeel. Heeft u echter spaargeld op een normale spaarrekening dan is het fictieve rendement waar de fiscus vanuit gaat veel hoger dan het rendement dat u daadwerkelijk behaalt. Velen ervaren deze regeling daarom in de afgelopen jaren als oneerlijk.

Wijziging per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze regeling aangepast. Over de eerste € 25.000 wordt geen rendementsheffing geheven. Voor partners is dit € 50.000. Vervolgens wordt een fictief rendement berekend dat hoger wordt naarmate het vermogen groter wordt. Mensen met een hoger vermogen gaan daardoor procentueel meer belasting betalen dan mensen met een lager vermogen.

In de hoogste categorie wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,50 %. Dit fictieve rendement wordt dan weer belast met 30 %. In de laagste categorie daarentegen wordt het fictieve rendement 2,91 %. En ook dit fictieve rendement wordt dan weer met 30 % belast.

Schematisch leidt dit tot het volgende schema:

Vermogen in euro’s Fictief rendement in % Fiscale druk
0 – 25.000 Vrijgesteld 0
25.000 – 125.000 2,9 0,87
125.000 – 1.025.000 4,7 1,41
Meer dan 1.025.000 5,5 1,65
 

Verkeersregels veranderen. Doe de test!

Door de jaren heen vinden er veranderingen plaats in de verkeersregels. Zolang iedereen die regels kent en naleeft, is de kans op ongevallen beperkt. Veilig Verkeer Nederland, VVN, heeft een digitale opfriscursus ontwikkeld. Ruim 300.000 mensen volgden deze gratis cursus al.

Via bijgaande link kunt u een korte of uitgebreidere test doen. De korte test bestaat uit 8 vragen waarbij u de keuze heeft om vragen te krijgen, waarbij u de positie van automobilist inneemt of die van fietser. Leuk en leerzaam!

De link naar deze testen van VVN is: http://opfriscursus.vvn.nl/v/start

 

Actuele Hypotheekrente

In onderstaand overzicht staan de actuele hypotheekrentes. Deze hypotheekrentes fluctueren. Deze hypotheekrentes zijn van 25-05-2016.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de hypotheekmogelijkheden? Klik hier of bel ons,
024-3232773.

  NHG Tot 80% marktwaarde Tot 102% marktwaarde
5 jaar vast 1,55 % 1,75 % 2,34 %
10 jaar vast 1,84 % 1,98 % 2,49 %
15 jaar vast 2,30 % 2,45 % 3,05 %
20 jaar vast 2,50 % 2,73 % 3,20 %

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Je eigen huis is dichterbij dan je denkt met bijvoorbeeld de Starterslening