Van Heck AdviesWij staan voor u klaar ook in onzekere tijden

 

Onderwerpen

2e kwartaal 2016

 
 

Voorwoord

Verschrikkelijk nieuws was er weer vorige week: meerdere bomaanslagen in Brussel. De pers praat volop over de terroristischte dreigingen die steeds dichterbij komen. Ook al lijken soms de dagelijkse dingen van de dag er niet toe te doen in zo een situatie, wij voelen de verantwoordelijkheid voor u, als onze relatie, om toch voor u klaar te staan. Dat is een zekerheid die wij u altijd kunnen bieden in deze soms vervelende onzekere dagen. In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze dienstverlening.

 

We gaan steeds later met pensioen

Nog maar een paar jaar geleden was het heel normaal, dat mensen rond hun zestigste stopten met werken. In een heel korte periode is dit beeld drastisch gewijzigd. Een paar cijfers. Begin 2000 lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond de 61 jaar. In 2015 is de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, gestegen naar 64 jaar en 5 maanden. Deze verandering heeft plaatsgevonden zonder grote landelijke stakingen die het land wekenlang plat legden. Kom daar in het buitenland maar eens om! In de komende jaren zal deze ontwikkeling zich doorzetten. Binnen enkele jaren zal de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan boven de 65 jaar liggen.

Overheidsbeleid
De stijging van de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van overheidsbeleid. Zo wordt sinds 2013 de ingangsleeftijd van de AOW stapsgewijs verhoogd. Ook zijn gunstige fiscale regelingen om eerder met pensioen te kunnen afgeschaft.

Volle kracht niet altijd ideaal
Veel mensen hebben plezier in hun werk. Langer doorwerken is dan geen straf. Maar anders ligt dit, wanneer de gezondheid toch iets minder wordt of het werk zwaar is of gepaard gaat met de nodige stress. Daar waar er geen mogelijkheid is om te stoppen met werken, is er misschien wel een mogelijkheid om het aantal uren dat gewerkt wordt te minderen. Echter minder arbeidsuren zal bijna ook altijd een lager inkomen opleveren. Of het inkomen dat overblijft voldoende is om de noodzakelijke en gewenste uitgaven te doen wordt door ieders individuele situatie bepaald.

Inzicht geeft misschien keuzen
Door een goed inzicht in de eigen financiën nu en in de toekomst krijgt u mogelijk meer keuzen dan u zich nu realiseert. Misschien is het mogelijk de woonlasten te verlagen door aanpassingen in de hypotheek aan te brengen. Of kan de waarde die is opgebouwd met in het verleden afgesloten financiële producten eerder worden gebruikt om het inkomen aan te vullen. Ons kantoor is gespecialiseerd in het meedenken met onze relaties over de inrichting van hun financiële zekerheid in de toekomst. Wij nodigen u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen.

Inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie? Dat kan nu voordelig met VHA Inzicht.

 

Fraude wordt bij verzekeringen krachtig bestreden

Zolang er verzekeringen bestaan, bestaat er ook verzekeringsfraude. De vorm van fraude kan verschillen. Het varieert van iemand die al jarenlang een verzekering heeft en na een schade de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan, anders vermeldt dan deze zich in werkelijkheid hebben voorgedaan, omdat de werkelijke oorzaak van de schade niet door de verzekering wordt vergoed en de opgegeven schadeoorzaak wel. Ook komt het voor, dat een verzekering wordt gesloten met het vooropgezette doel om later een schade te fingeren.

Verzekeringsfraude is strafbaar en verzekeraars doen in het algemeen aangifte bij justitie, indien zij met verzekeringsfraude te maken krijgen. Ook beheren zij een centraal register. Een consument van wie bewezen is dat hij verzekeringsfraude heeft gepleegd, zal merken dat het in de toekomst lastig is nog een nieuwe verzekering af te sluiten. De consument heeft belang bij een scherp anti-fraudebeleid door verzekeringsmaatschappijen. Vindt er onvoldoende controle plaats op de juistheid van de geclaimde schade, dan heeft dit als consequentie dat de premies onnodig hoog worden. De “eerlijke” consumenten gaan dan betalen voor claims die niet terecht zijn.

Indien u te maken heeft met een situatie waarin u een schade bij uw verzekering wilt claimen, dan zal er altijd informatie worden opgevraagd. Zijn bepaalde vragen onduidelijk of weet u het antwoord niet zeker, neem dan contact met ons op. Voorkom dat u door slordigheid of omdat u bepaalde vragen niet met zekerheid kunt beantwoorden, feitelijk een onjuiste schadeaangifte doet.

 

Minder criminaliteit: maar goede beveiliging van uw woning blijft belangrijk!

Het goede nieuws is dat Nederland veiliger wordt. Hieronder volgen een paar cijfers om deze stelling te onderbouwen:

  • Het aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt nam tussen 2005 en 2015 af met 26 %.
  • Binnen deze periode daalde het aantal mensen dat slachtoffer werd van een of meer delicten met 36 %.
  • Terwijl de politie in deze periode 29% minder misdrijven registreerde.

Mooie cijfers, maar ook niet meer dan cijfers. Vanuit onze adviespraktijk maken wij het helaas nog steeds te vaak anders mee. Criminaliteit is er nog altijd. Wanneer dit iemand treft, is de impact vaak groot. Zelfs een relatief eenvoudige inbraak kan het gevoel van veiligheid in de eigen woning lange tijd verstoren.

Basale maatregelen hebben al groot effect
Vaak kunnen eenvoudige maatregelen al een groot effect hebben. Bijvoorbeeld geen waardevolle zaken in de auto laten liggen, het zorgen voor goed hang en sluitwerk op de ramen en deuren van uw woning, of verlichting aan de achterkant van uw woning. Op de site: www.politiekeurmerk.nl vindt u tal van concrete tips waarmee u met eenvoudige middelen uw veiligheid kunt vergroten. Wij adviseren u deze website eens te bezoeken.

 

Lage rendementen leiden tot minder aandacht voor risico’s

De rente over spaargeld is al langere tijd laag. Deskundigen verwachten dat deze lage rente nog enige tijd zal blijven bestaan. Voor consumenten die een nieuwe hypotheek afsluiten of een nieuwe rentevast periode kunnen kiezen een heugelijke situatie. Voor spaarders, beleggers en voor de opbouw van het pensioen heeft de lage rente ook negatieve kanten.

Rendementsheffing
De overheid gaat ervan uit, dat iedereen een rendement behaalt van 4 procent over het vermogen. Dit rendement wordt vervolgens belast met 30 % belasting. Dat komt neer op 1,2 procent belasting over het vermogen per jaar. De werkelijke rente is op dit moment echter veel lager dan 4 procent en zelfs vaak lager dan de 1,2 %. Dit betekent dus dat door te sparen het vermogen juist iets minder wordt in plaats van meer. Nu wordt de “kleine spaarder” wel tegemoet gekomen: In 2016 geldt, dat 24.437 euro (48.874 euro voor fiscale partners) van het vermogen belastingvrij is.

De oude sok wordt steeds dikker
In heel Europa maken spaarders zich zorgen. De Europese Centrale Bank heeft berekend, dat afgelopen jaar inwoners van de eurozone maar liefst duizend miljard euro aan cash thuis bewaren. Dit bedrag is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en steeg in 2015 met circa 8 %! Bijna een derde van dit geld wordt bewaard in biljetten van € 500. Zoals wellicht bekend is, is er recentelijk door de Europese Centrale Bank het voorstel gedaan om deze € 500 biljetten af te schaffen.

Hogere rente geeft altijd ook meer risico
Veel consumenten zijn op zoek naar een hoger rendement dan dat zij op hun spaarrekening ontvangen. Daar maken onbetrouwbare lieden graag gebruik van! Er verschijnen dan ook weer regelmatig advertenties waarin consumenten worden uitgenodigd om ergens in te investeren. Dit kunnen boten en woningen zijn, of voorraden oude wijn. In deze advertenties worden mooie rendementen in het vooruitzicht gesteld. De Autoriteit Financiële Markten vindt het zorgwekkend, dat consumenten in het zoeken naar een beter rendement onvoldoende oog lijken te hebben voor de risico’s verbonden aan deze investeringen. Op dit gebied geldt namelijk, dat een hoger rendement ook altijd het hogere risico met zich meebrengt, dat de consument zijn spaargeld of investering niet of niet helemaal terug krijgt.

Wilt u een hoger rendement over uw vermogen en overweegt u op een dergelijk aanbod in te gaan? U mag ons altijd om onze visie vragen. Zo is het vaak verstandiger om bestaande schulden versneld af te bouwen dan in risicovolle beleggingen te stappen. We gaan graag het gesprek hierover met u aan.

 

Open Huizendag 2 april a.s.

Zaterdag 3 oktober aanstaande wordt door de NVM weer een open huizendag gehouden. Op deze dag kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur veel huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren..

Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag (Open Huizen route) en stippel uw route uit. U bezoekt een Open Huis gratis en vrijblijvend.

 

Wanneer u overweegt een huis te kopen, is het natuurlijk van belang dat u weet wat de financiele mogelijkheden zijn met betrekking tot de hypotheek. Wij willen u hierbij graag ondersteunen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, neem contact met ons op, wij kunnen u hier bij helpen. Meer informatie? Klik hier. Ook kunnen wij u ondersteunen met de aankoop via onze dienst aankoopbemiddeling. Meer weten? Klik hier.

 

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zaterdag 2 april a.s. telefonisch bereikbaar voor een indicatie van de mogelijke hoogte van de hypotheek en de bijkomende maandlasten.


U kunt ons tussen 11.00 uur en 15.00 uur bellen , dus voor of na uw bezoek aan een huis. Het kan zijn dat het druk is en dat u de voicemail krijgt. Spreek deze dan in en wij bellen zaterdag nog terug.

 

Actuele Hypotheekrente

In onderstaand overzicht staan de actuele hypotheekrentes. Deze hypotheekrentes fluctueren. Deze hypotheekrentes zijn van 29-03-2016.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de hypotheekmogelijkheden? Klik hier of bel ons..

  NHG Tot 80% marktwaarde Tot 103% marktwaarde
5 jaar vast 1,65 % 1,85 % 2,39 %
10 jaar vast 1,95 % 2,08 % 2,65 %
15 jaar vast 2,40 % 2,52 % 3,17 %
20 jaar vast 2,55 % 2,74 % 3,35 %

 


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

2 april NVM Openhuizendag! Bereid u goed voor!