Van Heck AdviesLaat een financieel adviseur meekijken bij al uw financiële zaken

 

Onderwerpen

3e kwartaal 2015

 
 

Voorwoord

Ook met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van interessante ontwikkelingen en nieuwsberichten uit onze sector. Er is namelijk altijd wat te vertellen. Maar we zijn er ook om u te voorzien van een goed advies en als het even meezit geven we u tips hoe u kunt besparen. Vraag ons gerust om een persoonlijk advies voor de samenstelling van uw verzekeringen. Daar zijn we tenslotte voor.

 

De ene autoverzekering is de andere niet

U vult het kenteken van uw auto in op een website. En u heeft direct een offerte voor een autoverzekering in uw mailbox. Het lijkt zo makkelijk…. Waarom zou u nog ingewikkeld doen? Een autoverzekering is toch een autoverzekering? Deze gedachte is echter niet juist. Het is niet voor niets dat de wetgever ons, onafhankelijke adviseurs, opdraagt uitgebreide opleidingen te volgen alvorens wij u over verzekeringen mogen adviseren. Een goed advies voor een autoverzekering vraagt grondige kennis. Want de verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van autoverzekeringen zijn momenteel groot.

Hieronder behandelen wij een aantal verschillen tussen de verzekeringsvoorwaarden van autoverzekeringen.

Verschillen bij acceptatie
Verzekeringsmaatschappijen hanteren voor de acceptatie van de verzekering verschillende minimum- en maximum leeftijden voor bestuurders van de auto. Bij de ene maatschappij mag u de auto wél en bij de andere maatschappij niet deels voor zakelijk doeleinden gebruiken.

Accessoires
Auto’s worden steeds meer voorzien van handige en leuke hulpmiddelen, accessoires genoemd. Rondom deze accessoires is de belangrijke vraag: wat verstaat de verzekering precies onder het begrip accessoires? Zijn deze meeverzekerd? Zo ja, tot welke waarde? Geldt bij diefstal van deze accessoires vergoeding op basis van de nieuwwaarde of op basis van de dagwaarde?

BonusMalus
Tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen lopen de regels rondom korting voor schadevrij rijden enorm uiteen. Goedkope premies kunnen na een schade daardoor opeens heel hoog worden. Het is bij voorbeeld belangrijk, dat u weet, wat het maximale kortingspercentage is dat u kunt bereiken en welke terugval precies plaatsvindt na een schade. Maar ook of schade zonder schuld van de bestuurder (bijvoorbeeld vandalisme) gevolgen heeft voor het aantal schadevrije jaren voor de berekening van de premie van uw casco verzekering?

Eigen risico’s
Ook rondom het hanteren van eigen risico’s zijn de verschillen groot. Er gelden uiteenlopende eigen risico’s, wanneer u de auto na een schade wel of niet laat repareren door een herstelbedrijf, waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft afgesloten. Ook de eisen voor het aanbrengen van extra beveiliging tegen diefstal variëren per verzekeringsmaatschappij.

Hulpverlening in het buitenland
Indien u in het buitenland een ongeval met uw auto krijgt, heeft u dan recht op hulpverlening? Zo ja, waar heeft u dan precies recht op? De verschillen tussen de verschillende verzekeringen zijn groot. Bijvoorbeeld of de kosten van een vervangend voertuig in het buitenland zijn gedekt, of de kosten van vervoer van bestuurder en passagiers terug naar Nederland worden vergoed? Maar ook is het belangrijk dat u weet, of de noodzakelijke kosten van overnachting na een ongeval zijn meeverzekerd?

Nieuwwaarde
Heeft u schade aan uw auto, dan is het belangrijk voor u te weten of deze schade vergoed wordt en zo ja tegen welke waarde, de dagwaarde of de nieuwwaarde van uw auto? Is er sprake van vergoeding op basis van de nieuwwaarde, wat is dan de maximale ouderdom van de auto waar vergoeding op basis van nieuwwaarde plaatsvindt? En wat is dan de nieuwwaarde: de oorspronkelijke cataloguswaarde of de actuele cataloguswaarde? En kunt u de termijn waarbinnen tegen deze nieuwwaarde wordt vergoed, verlengen?

Het is zo maar een handvol vragen rondom de variaties in autoverzekeringen. Moeiteloos kunnen wij nog talloze andere verschillen aangeven.

Waar het ons echter om gaat, is u te laten zien, dat de gedachte dat de ene autoverzekering gelijk is aan de andere autoverzekering, echt niet klopt. In het algemeen zal gelden, hoe lager de premie hoe beperkter de voorwaarden zullen zijn. Komt u met uw auto nooit in het buitenland, dan zullen alle extra dekkingen voor schade in het buitenland voor u weinig waarde hebben. Maar dat is natuurlijk anders, wanneer u juist wel regelmatig met uw auto in het buitenland bent.

Wilt u een autoverzekering die past bij uw persoonlijke situatie, dan is het verstandig om niet zo maar iets op internet aan te klikken. Maar ook hiervoor advies te vragen bij de deskundige medewerkers van ons kantoor. Afspraak maken? Klik hier!

 

Wat is voordeliger: Een woning kopen of huren?

Als onafhankelijk financieel adviseur krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of een woning kopen voordeliger is dan een woning huren. De ene keer door jongen mensen die besluiten te gaan samenwonen. De andere keer door relaties die soms al vele jaren een woning huren, maar zich afvragen of dit financieel wel verstandig is.

Het antwoord op deze vraag is maatwerk. Het jonge stel dat elkaar net kent, kan misschien beter even enkele jaren iets huren om te kijken of het samenwonen echt bevalt. Toch valt er in zijn algemeenheid wel een aantal opmerkingen over deze vragen te maken.

Groter aanbod koopwoningen
Het aantal huurwoningen is schaars. Veelal is er geen enkele keuze en moet u die ene woning maar accepteren die net vrijkomt. Is er wel een keuze, dan is de huurprijs vaak heel hoog. Koopwoningen zijn er echter in overvloed. Voor vrijwel elke wens kan een belangstellende kiezen uit meerdere woningen.

Huurprijs stijgt jaarlijks
In het algemeen zal de huurprijs jaarlijks stijgen. Bij de aankoop van een woning zal veelal een hypotheek worden afgesloten. Indien wordt gekozen voor een vaste rente voor langere tijd, dan blijven de kosten van de hypotheek gelijk.

Kopen brengt extra kosten met zich mee
De eigenaar van een woning krijgt te maken met andere kosten dan een huurder. De woningeigenaar zal ook kosten maken voor bijvoorbeeld het onderhoud van de woning.

Omslagpunt
Bij berekeningen die wij in de praktijk maken, zien we vaak, dat wanneer we kijken naar de maandelijkse lasten er een omslagpunt ligt tussen de zes en acht jaar. Binnen die periode is huren iets voordeliger. Na die periode wordt kopen steeds goedkoper.

Waardeopbouw is echter groot verschil
Bij het huren wordt geen vermogen opgebouwd. Maximaal zou dit het bedrag zijn dat in de eerste 6 tot 8 jaar wordt uitgespaard door te huren en niet te kopen. Bij het kopen van een woning vindt echter wel waarde opbouw plaats. De hypotheekschuld wordt bij nieuwe hypotheken maandelijks voor een deel afgelost. Daarmee ontstaat vermogen. Maar ook zien we, dat de waarde van de woningen jaarlijks weer een paar procent stijgt. Ook daardoor neemt het vermogen sterk toe. Het kopen van een woning leidt hierdoor in het algemeen tot meer vermogensopbouw dan het huren van een woning.

Huren of kopen? Is er sprake van een stabiele relatie en zijn de vooruitzichten dat - ook in verband met werk - meerdere jaren in de woning kan blijven gewoond, dan blijkt koop vaker de voorkeur te krijgen dan huur.

Wilt u eens met onze woonspecialisten hierover praten. Dan kan dat zeker. Wij zijn u graag van dienst. Afspraak maken? Klik hier!

 

Een uitvaartverzekering in een moderne variant

Veel van de grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen die we vandaag de dag kennen, zijn ooit begonnen als kleine plaatselijke of categoriale begrafenisfondsen. Tussen 1750 en 1850 werden er in Nederland meer dan 400 nieuwe fondsen opgericht. Zoals het Utrechtsch Begrafenis-Fonds, het Schoenmakersfonds en het Bezemmakersfonds. Rond 1840 kostte een uitvaart van een volwassene rond de 50 gulden, terwijl een landwerkman nog geen gulden per dag verdiende. En daar moest dan vaak een heel gezin van leven! Een uitvaartverzekering was bittere noodzaak om bij overlijden van een gezinslid te kunnen zorgen voor een fatsoenlijke uitvaart.

Tijden veranderen. Zo ook de uitvaartverzekering. Nog altijd hebben veel Nederlanders een uitvaartverzekering. De motivatie om een dergelijke verzekering af te sluiten is echter veranderd. Rond de 60 % van de mensen die nu een uitvaartverzekering sluiten, doen dit omdat zij hun nabestaanden niet met deze lasten willen bezwaren. Circa 25 % geeft aan, dat voor hen de belangrijkste reden voor het sluiten van een uitvaartverzekering de wens is om zelf de uitvaart goed te regelen.

De motivatie om een dergelijke verzekering af te sluiten verandert dus. Maar ook de verzekeraars zelf veranderen sterk. Naast het eigenlijke verzekeren is te zien, dat veel verzekeraars ook zelf uitvaartcentra exploiteren. Daarbij proberen de verzekeringsmaatschappijen de verzekerden - wanneer zij te maken krijgen met een overlijden - maximaal bij te staan in de feitelijke zaken die geregeld moeten worden rondom een uitvaart. Ook daar vindt innovatie plaats, zoals een extra dienst als het beveiligen van de woning tijdens de uitvaartplechtigheid. Een service die ontstond, toen bleek dat er bijzonder veel inbraken plaatsvonden tijdens uitvaartplechtigheden die in de krant waren gecommuniceerd. Ook zien we verzekeraars actiever worden in het samen met notarissen aanbieden van ondersteuning bij het maken van een (levens-)testament.

Mogelijk heeft u in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten. Ons advies aan u is te controleren of deze verzekering nog past bij uw huidige situatie en wensen. Is dit niet het geval, dan kan in veel gevallen een dergelijke verzekering aangepast worden. Heeft u vragen hierover. Aarzel dan niet ons kantoor te bellen. Ook op dit gebied willen wij u graag van advies dienen. Afspraak maken? Klik hier!


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Droomhuis Gezien? Nu de hypotheek nog... Klik hier!