Van Heck AdviesOok de financiële wereld gaat met de tijd mee

 

Onderwerpen

4e kwartaal 2015

 
 

Voorwoord

De modernisering gaat snel! Zo gaat u binnenkort afscheid nemen van de vertrouwde ‘blauwe envelop’. Van u als moderne burger wordt verwacht dat u zaken allemaal online regelt. De Belastingdienst zet hiermee de eerste stappen in het moderniseren van de interactie met u en ons. Natuurlijk geloven wij in het goede gebruik van dergelijke digitale technieken, en passen we die op ons kantoor ook toe waar mogelijk. Maar daarnaast zijn en blijven wij ook graag uw persoonlijk adviseur in lijf en leden!

 

Mogelijkheden voor een hypotheek bij een flexibel arbeidscontract

Goed nieuws: De mogelijkheden voor mensen met een flexibel arbeidscontract om een hypotheek te verkrijgen worden groter. Steeds meer geldverstrekkers gaan werken met een zogenaamde perspectiefverklaring. Bij het adviseren van een hypotheek voor onze relaties, stellen wij altijd een verantwoorde financiering centraal. U als relatie bent er namelijk niet bij gebaat om een financiering aan te gaan waarbij u financieel gezien geen enkele speelruimte meer heeft. Hoe mooi het huis ook mag zijn. Met dit in gedachten, heeft de financiële branche eerder gesteld dat alleen een zogenaamd ‘vast contract’ de consument genoeg financiële zekerheid zou bieden om een hypotheek te kunnen verkrijgen. Maar tijden zijn veranderd. We zien een trend waarin steeds meer mensen een flexibel arbeidscontract hebben. Een trend die de komende tijd alleen maar verder zal doorzetten. Als financiële branche zijn we tot de conclusie gekomen dat ook deze mensen toegang moeten kunnen krijgen tot een hypotheek. En dat kan nu. De basis hiervan is een persperctiefverklaring. Hiermee wordt gekeken naar inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid voor het krijgen van een hypotheek. Op dit moment zijn Randstad, Tempo-Team en Yacht nog de enige uitzendorganisaties waar flexmedewerkers terecht kunnen voor een perspectiefverklaring. Wij verwachten dat het aantal uitzendorganisaties dat hier aan gaat meewerken snel zal uitbreiden. Wilt u meer over de mogelijkheden horen, wij informeren u graag verder!

 

Het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer

In november is het voorstel van de wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een variabele uitkering naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 juli 2016. In het voorstel heeft staatssecretaris Klijnsma twee nieuwe varianten van de premieovereenkomst opgenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat werknemers met een pensioenregeling kunnen kiezen voor een (deels) variabel, risicodragend pensioen om zo eventueel een stijgende pensioenuitkering te krijgen. Het wetsvoorstel probeert ook een oplossing te bieden voor een bestaand knelpunt in de huidige pensioenregelingen: door de huidige lage rentestand ontvangen werknemers op pensioendatum een lage vaste pensioenuitkering voor hun opgebouwde pensioenkapitaal. Voor u als werknemer kan dit wetsvoorstel ertoe leiden dat u een hoger beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal behaalt. En daarmee dus een hoger pensioenresultaat. U moet zich er wel van bewust zijn dat diverse risico’s de latere pensioenuitkeringen nadelig kunnen beïnvloeden. Het is dus altijd van belang om een goede afweging te maken tussen zekerheid en risico’s. Maar net als nu kunt u op pensioendatum uw uitkering nog omzetten in een gegarandeerde uitkering. Het wetsvoorstel bevat verder allerlei waarborgen om ervoor te zorgen dat u geen onverantwoorde beleggingsrisico’s kunt nemen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit pensioendossier. Zodra zaken een definitieve vorm krijgen, kijken we graag voor u naar de gevolgen en mogelijkheden hiervan voor uw pensioen.

 

Uw lijfrentespaarpot blijft onaangetast bij het gebruik van bijstand

Gelukkig is het eindelijk zover: Gemeenten mogen zzp’ers of werknemers met een lijfrente niet meer verplichten hun lijfrentespaarpot af te kopen als zij een beroep op de bijstand moeten doen. Het wetsvoorstel dat deze bescherming biedt, is afgelopen 17 november aangenomen door de Eerste Kamer. De wet treedt daarmee op 1 januari 2016 in werking. Voorheen konden gemeenten degene die een beroep deed op de bijstand verplichten het lijfrentevermogen eerst te verzilveren. Zij baseerden zich hierbij op de Middelentoets van de Participatiewet. Volgens de hoofdregel van deze Participatiewet bestaat er geen recht op bijstand als er een beroep gedaan kan worden op andere voorzieningen. Opgebouwde lijfrentevermogen zou hieronder vallen. Gemeenten kunnen dan, voordat zij een bijstandsuitkering toekennen, eisen dat mensen eerst het opgebouwde lijfrentevermogen afkopen en vervolgens inzetten. Gelukkig is er nu wetgeving die hier een stokje voor steekt. Zo blijft het opgebouwde lijfrentevermogen beschikbaar voor de oude dag.

 

Niet alleen de prijs telt mee

Bij ons advies voor een verzekering, kijken wij niet alleen naar de premie en de voorwaarden van het product. De keuze van de maatschappij die de verzekering levert is minstens zo belangrijk. De keuze voor een bepaalde maatschappij laten we afhangen van verschillende factoren. En de premie, die is natuurlijk belangrijk, maar is er daar slechts één van.

Er zijn namelijk maatschappijen die hun winst niet of niet volledig aan de aandeelhouders uitkeren, maar verdelen over de verzekerden. Dat kan als een jaarlijkse uitkering of in de vorm van een korting op de premie. Ook zijn er verzekeraars die hun verzekerden een bepaalde mate van inspraak geven. Andere maatschappijen blinken weer uit in een snelle afhandeling van schades, of hebben een foutloze administratie dankzij een perfecte automatisering. En er zijn verzekeraars die maatschappelijk verantwoord ondernemen als belangrijkste uitgangspunt voor hun bedrijfsvoering kiezen.

Al deze factoren tezamen bepalen welke verzekeringsmaatschappij de beste keuze is. En dat kan voor u een andere zijn dan voor uw buurman, omdat u andere eisen aan uw verzekeraar stelt dan uw buurman. Daarom nemen wij de tijd om te bepalen wat voor u belangrijk is. Zodat wij u een advies kunnen geven dat echt bij u past!

 

Actuele Hypotheekrente

In onderstaand overzicht staan de actuele hypotheekrentes. Deze hypotheekrentes fluctueren. Deze hypotheekrentes zijn van 11-12-2015.

 

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek over de hypotheekmogelijkheden? Klik hier of bel ons..

  NHG Tot 85% marktwaarde Tot 103% marktwaarde
5 jaar vast 1,70 % 1,95 % 2,63 %
10 jaar vast 2,14 % 2,40 % 2,88 %
15 jaar vast 2,50 % 2,80 % 3,34 %
20 jaar vast 2,65 % 2,90 % 3,43 %

 

 

Gewijzigde openingstijden

In verband met de feestdagen hebben wij de maand December gewijzigde openingstijden:

 

24 december 09.00 - 15.00 uur
25 december gesloten
26 december gesloten
31 december 09.00 - 15.00 uur
1 januari 2016 gesloten


Op de drempel van het Nieuwe Jaar danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen en de goede samenwerking. Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

Van Heck Advies
Telefoonnummer: 024-323 27 73
E-mail: info@vanheckadvies.nl
Website: www.vanheckadvies.nl
Van Heck Advies op Facebook
Van Heck Advies op Twitter
Van Heck Advies op Linkedin

 


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)
12007399
Aangesloten bij KiFiD
300.004371

Afmelden voor de nieuwskrant

Droomhuis Gezien? Nu de hypotheek nog... Klik hier!